Ble mae'r pabi coch?

  • Cyhoeddwyd
Jo

A ninnau'n nesáu at Sul y Cofio mae Jo Blog, ein colofnydd sydd a'i dafod yn ei foch, yn dyfalu pam nad ydyn ni wedi gweld y pabi coch ar y sgrin fach eto?

'Dan ni'n dechrau dathlu Dolig ym mis Medi - ond bod Halloween yn torri ar draws am rai wythnosau. Mae Pasg yn dechrau ar ôl Dolig. Mae angen torri'r lawnt ym mis Tachwedd. Mae daffodils yn blodeuo ym mis Rhagfyr. A popis fel arfer yn cyrraedd fel y frech goch yn fuan ym mis Hydref. Felly be sydd wedi digwydd? Ydyn nhw wedi profi bod global warming yn nonsens? Ydy'r byd yn ôl ar ei echel? Ydy'r tymhorau yn ôl lle dylsen nhw fod?

Dwi bob amser wedi bod yn fascinated sut mae'r BBC yn ei wneud o. Oes yna ryw Memo Mawr yn cyrraedd yn dweud - GO! O heddiw ymlaen mae'n RHAID i bawb wisgo pabi (coch). O flaen camera, tu ôl i'r camera, ar y radio, wrth ateb y ffôn, glanhau'r llawr, wrth ysgrifennu ar gyfer y we?

Neu ydy o'n rhyw reddf dorfol sefydliadol, fel adar yn mudo neu ddefaid yn croesi cae? Bod pawb sydd â'r BBC yn eu gwaed nhw yn estyn am y stoc - ac mae'n rhaid bod stoc helaeth gan fod pob un, bob amser, am wythnosau lawer yn edrych fel newydd.

O fewn diwrnod neu ddau mae un fi wastad yn edrych fel oedd gwallt y gyn-wraig yn edrych peth cyntaf yn y bore; llipa, blêr a di-lun. Ond nid popis y BBC - mae rhain wastad wedi bod trwy'r sbrê a straighteners.

A gorau po fwyaf wrth gwrs. Dwi yn hoffi'r rhai diamante anferth y mae rhai o'r divas mwyaf yn eu gwisgo. Tybed faint o elw'r rheiny sy'n mynd i'r British Legion? Mae corau cyfan yn eu gwisgo nhw. Cynulleidfaoedd cyfan.

Efallai mai arbedion sydd i gyfri eu bod nhw mor hwyr yn dod allan eleni? Tybed faint maen nhw'n arfer gyfrannu at yr achos?

I fod yn deg does dim sôn am unrhyw un ar ITV chwaith. A fyddech chi ddim yn disgwyl i conshis na Channel 4 eu gwisgo nhw byth.

Dewch ymlaen BBC. Dangoswch arweiniad. Pam dewis eleni i fod mor araf deg off y marc? Wedi'r cyfan 'dach chi i fod yn cofio drwy'r flwyddyn y dyddiau yma.

Beth bynnag, mae gen i un ar du blaen fy mobility scooter. A dweud y gwir mae o yno rownd y flwyddyn, ers blynyddoedd. Ond ella dylwn i feddwl am ei newid o, mae o wedi colli ei liw braidd ac yn edrych yn debycach i babi gwyn. Wps.

Mae'r BBC yn pwysleisio mai "penderfyniad personol" i gyflwynwyr neu westeion sy'n ymddangos ar raglenni'r gorfforaeth yw gwisgo pabi coch neu beidio.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!