Cyngor Gwynedd i godi tâl am gasglu gwastraff gardd

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi y bydd trethdalwyr yn gorfod talu tâl blynyddol am gasglu gwastraff gardd yn y sir o fis Ionawr ymlaen.

Bydd pobl sy'n defnyddio'r biniau brown 240 litr yn gorfod talu £33 y flwyddyn, a hynny oherwydd y pwysau ariannol sydd ar bob gwasanaeth cyhoeddus meddai'r cyngor.

Dywed y cyngor y bydd holl gartrefi Gwynedd yn derbyn llythyr trwy'r post yn esbonio'r newidiadau, ond ni fydd y newidiadau yn effeithio ar gartrefi nad ydynt yn defnyddio'r bin brown gwastraff gardd.

I'r rhai hynny sy'n defnyddio'r bin olwynion brown ar gyfer gwastraff gardd ac sy'n dymuno parhau i dderbyn y gwasanaeth bob pythefnos, bydd angen iddyn nhw dalu tâl blynyddol.

Mae'n debyg y bydd rhai trigolion sydd â gerddi yn dewis compostio eu gwastraff gardd eu hunain yn lle talu am wasanaeth y cyngor o fis Ionawr ymlaen meddai'r awdurdod.

Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Gwynedd

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: "Yn anffodus, fel y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus, mae Cyngor Gwynedd wedi gorfod edrych ar bob gwasanaeth a phenderfynu a oes unrhyw rai y gallwn godi tâl amdanyn nhw, fel y gallwn ni gyfyngu effaith toriadau ar wasanaethau cwbl hanfodol fel gofal ac ysgolion.

"Un o'r gwasanaethau yr ydan ni wedi penderfynu codi tâl amdanyn nhw ydi casglu gwastraff gardd.

"Dw i'n deall yn iawn y bydd y newid yn siomi llawer o bobl sydd wedi derbyn y gwasanaeth yma am ddim ers llawer blwyddyn, ond mewn gwirionedd mae amryw o gynghorau yng Nghymru sydd eisoes yn codi tâl am y gwasanaeth.

"Dylai unrhyw un yng Ngwynedd sydd â diddordeb mewn talu am y gwasanaeth yma a ddaw i rym ar 9 Ionawr 2017 ddilyn y camau syml yma i gofrestru ar gyfer y trefniadau newydd."

Bydd cartrefi Gwynedd yn derbyn pecyn gwybodaeth am y newidiadau dros yr wythnosau nesaf a fydd yn esbonio sut i gofrestru i dalu am y gwasanaeth newydd casglu gwastraff gardd. Bydd modd talu am y gwasanaeth ar y we neu dros y ffôn.

O 9 Ionawr 2017, dim ond y biniau brown sy'n arddangos sticer dilys y bydd timau casglu'r cyngor yn eu gwagio.