Cadw cyffordd M4 ger Port Talbot ar agor ar ôl arbrawf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Kevin Corcoran

Fe fydd mynediad i gyffordd ar yr M4 ger Port Talbot yn cael ei chadw ar agor yn barhaol, wedi iddi gael ei chau yn rhannol fel rhan o arbrawf wyth mis.

Roedd yr allanfa yn arwain at y ffordd tua'r gorllewin ar gyffordd 41 yn cael ei rwystro yn ystod cyfnodau prysur y bore a hwyr yn y prynhawn er mwyn ceisio lleihau tagfeydd.

Ond roedd masnachwyr wedi cwyno bod yr arbrawf yn effeithio ar eu busnesau.

Mae Ysgrifennydd yr Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates bellach wedi cadarnhau mewn llythyr na fydd y trefniadau hynny'n parhau.

Dywedodd bod yr ansicrwydd dros ddyfodol gweithfeydd dur Tata yn y dref wedi bod yn rhan o'i ystyriaeth ynglŷn â't trefniadau ffyrdd, a'i fod yn gobeithio cynnal asesiad ehangach o'r M4 yn yr ardal o gwmpas Abertawe.

Cafodd y penderfyniad ei groesawu gan Aelod Cynulliad Aberafan, David Rees ac Aelod Seneddol yr etholaeth, Stephen Kinnock.

"Rydw i'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd y cam yma ac rwy'n edrych ymlaen at weld ffyniant economaidd y dref yn tyfu," meddai Mr Kinnock.