£18m ar gyfer uned fabanod newydd i Ysbyty Glan Clwyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cadarnhau y bydd cyfanswm o £18m yn cael ei roi tuag at uned fabanod gofal dwys newydd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Fe fydd y cyllid yn cynnwys £16m gan Lywodraeth Cymru sydd yn ychwanegol i'r £1.9m sydd eisoes wedi'i gyhoeddi ar gyfer ariannu'r uned.

Pwrpas yr uned fydd gofalu am fabanod sâl a babanod sydd wedi cael eu geni'n gynnar yn y gogledd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod nawr yn disgwyl i waith adeiladu'r prosiect ddechrau fis nesaf.

"Bydd y Ganolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig yn darparu gofal o'r safon uchaf a'r canlyniadau clinigol gorau i famau a'u babanod ledled y Gogledd, gan ganoli gofal dwys yn Ysbyty Glan Clwyd," meddai'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.

"Mae'r buddsoddiad hwn yn adlewyrchu cyngor arbenigol gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant a argymhellodd y dylai'r bwrdd iechyd gynllunio i ddarparu gofal dwys i'r newydd-anedig mewn un safle canolog yn y rhanbarth.

"Dw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd y prosiect hwn a datblygiad yr uned newydd."

Mae disgwyl i'r £1.9m sydd eisoes wedi'i gyhoeddi dalu am uwchraddio seilwaith trydanol ar safle y ganolfan is-ranbarthol newydd, yn ogystal â chrud cynnal symudol ychwanegol ar gyfer trosglwyddo'r babanod mwyaf difrifol wael a bregus.

Mae'r gwaith paratoadol ar safle'r ganolfan newydd eisoes wedi dechrau, ac mae disgwyl iddo agor ei drysau yn 2018.