Pryder ymgyrchwyr am gyflymder traffig yn Nyffryn Ogwen

  • Cyhoeddwyd
ceir
Disgrifiad o’r llun,
Yn ystod cyfnodau prysur mae ceir yn aml wedi parcio ar y palmant ac yn rhwystro cerddwyr

Mae ymgyrchwyr yn Eryri wedi croesawu astudiaeth diogelwch sydd yn cael ei gynnal ar ran o'r A5 ger Llyn Ogwen, yn dilyn pryderon y gallai traffig ar ochr y ffordd achosi damwain ddifrifol.

Yn ddiweddar fe gychwynnwyd deiseb ar-lein yn galw am leihau'r cyfyngiad cyflymder ar y rhan honno o'r ffordd i 40 milltir yr awr.

Mae pryderon wedi codi oherwydd bod dwsinau o geir yn aml yn parcio ar y palmant ar ochr y ffordd, gan orfodi cerddwyr, cadeiriau olwyn a phobl yn gwthio pramiau i gamu i'r ffordd er mwyn osgoi'r cerbydau.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae hyn yn broblem fawr yn enwedig ar y penwythnos, yn ystod y gwyliau a misoedd prysur yr haf.

Guto Roberts o Fforwm Dyffryn Ogwen, sydd hefyd yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Idwal, oedd yr un a ddechreuodd y ddeiseb.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Guto Roberts wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar y mater

"Rydyn ni eisiau gwneud rhywbeth cyn i rywun gael eu brifo, neu'n fwy eithafol na hynny, eu lladd," meddai.

Yn ogystal â lleihau'r cyfyngiad cyflymder, mae'r ymgyrchwyr hefyd eisiau gweld newidiadau er mwyn sicrhau bod digon o le i gerddwyr ar y palmant neu ar lwybr gwahanol.

Mae'r ffermwr lleol Gwyn Thomas hefyd yn mynnu bod yn rhaid gwneud rhywbeth.

"Mae'r A5 yn ffordd hynod o brysur," meddai. "Fy mhryder i ydi bod gen i bump o wyrion sydd yn aml yn dod yma am dro hefo taid."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r maes parcio cyfagos sydd yn cael ei ddefnyddio gan gerddwyr i Gwm Idwal yn aml yn llawn

Mae'r ymgyrchwyr bellach wedi croesawu cadarnhad bod astudiaeth diogelwch yn cael ei gynnal.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mewn datganiad: "Rydyn ni wedi comisiynu astudiaeth diogelwch lleol ar y rhan hon o'r ffordd. Mae'r astudiaeth yn digwydd ar hyn o bryd ac yn ystyried data ar gyflymder.

"Rydyn ni hefyd wedi sicrhau bod y ddeiseb ar-lein yn cael ei hystyried fel rhan o'r astudiaeth diogelwch. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn yr astudiaeth fe fyddwn ni'n ystyried y camau nesaf."