Datblygiad Wylfa Newydd yn 'her' i'r gwasanaeth iechyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Horizon

Fe fydd gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn yn gosod "her sylweddol" i wasanaeth iechyd y gogledd, yn ôl y bwrdd iechyd lleol.

Mae cwmni Horizon, sy'n gyfrifol am ddatblygu Wylfa Newydd, yn cynnal ail ymgynghoriad fydd yn cau ddydd Mawrth.

Dywedodd cyfarwyddwr strategaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Geoff Lang, y bydd cynnydd ym mhoblogaeth yr ardal yn rhoi pwysau ar adnoddau.

Mae Horizon yn amcangyfrif bydd angen rhwng 8,000 a 11,000 o weithwyr ar y prosiect.

Fe ddywedodd Mr Lang y bydd angen pedwar meddyg teulu llawn amser ac un rhan amser yn ychwanegol pan fydd y gwaith adeiladu'n cychwyn.

Ychwanegodd y bydd effaith ar wasanaethau mewn ysbytai ac yn y gymuned, ac y bydd adrannau brys yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Penrhos Stanley yn cael eu heffeithio.

Bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn gofyn am arian ychwanegol i fynd i'r afael â heriau'r datblygiad.

Mae eu hadroddiad yn ychwanegu y bydd y buddsoddiad yn Wylfa Newydd yn dod â rhai manteision i'r ardal.