Gordon Anglesea 'yn ystyried apelio' dyfarniad

Cyhoeddwyd

Mae'r cyn-uwch arolygydd, Gordon Anglesea, yn ystyried apelio'r dyfarniad ei fod yn euog o droseddau rhyw hanesyddol.

Daeth rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug i'r casgliad ddydd Gwener ei fod wedi ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn yr 1980au.

Mae disgwyl iddo ymgynghori â'i gyfreithwyr ynglŷn â'r posibilrwydd o apelio.

Dywedodd ffynhonnell o'r tîm amddiffyn: "Wrth gwrs mi fydden ni'n apelio. Mae o'n ddi-euog."

Cafwyd Anglesea'n euog o bedwar cyhuddiad o ymosod yn anweddus, ond yn ddi-euog o un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol.

Roedd wedi gwadu pobl cyhuddiad.

Fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth cyn y gwrandawiad dedfrydu ar 4 Tachwedd.