Dim newid i fap trenau Cymru a'r Gororau wedi datganoli

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae pedwar cwmni'n ceisio am yr hawl i redeg gwasanaethau rheilffordd Cymru a'r Gororau o 2018 ymlaen

Fe fydd y cyfrifoldeb am drenau sy'n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn cael ei ddatganoli, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae'r awdurdodau ym Mae Caerdydd yn paratoi i gymryd rheolaeth o ardal reilffordd Cymru a'r Gororau.

Ond roedd Lywodraeth y DU wedi codi cwestiynau am ddatganoli'r awdurdod dros rai gwasanaethau sy'n galw yn Lloegr yn bennaf.

Fe ddywedon nhw yn 2015 y gallai'r rheiny symud i rannau o'r rhwydwaith sydd dan reolaeth San Steffan.

Nawr, mae'n ymddangos y bydd masnachfraint Cymru a'r Gororau yn aros yn unedig.

Mae pedwar cwmni o dramor yn ceisio am y fasnachfraint o 2018 ymlaen, sydd hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb am brosiect Metro De Cymru.

ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
disgrifiad o’r llunProsiect Metro De Cymru, fydd yn rhan o ardal reilffordd Cymru a'r Gororau

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi "dod i ddealltwriaeth" gydag Adran Trafnidiaeth y DU y bydd ardal reilffordd Cymru a'r Gororau yn aros fel y mae.

Roedd 'na amheuaeth am y gwasnaethau sy'n croesi'r ffin ers i bapur gorchymyn Gŵyl Ddewi 2015 nodi ei bod hi'n "debygol y bydd gwasanaethau sy'n gwasanaethau marchnadoedd Lloegr yn cael eu gosod mewn masnachfreintiau eraill o dan awdurdod Ysgrifennydd Gwladol y DU ar gyfer Trafnidiaeth".

Roedd pryderon felly y byddai gwasnaethau fel y rhai rhwng Aberystwyth a Birmingham ac Aberdaugleddau a Manceinion yn cael eu hollti ar y ffin.

Dywedodd John Rogers o grŵp ymgyrchu Rail Future bod "synnwyr cyffredin wedi ennill" ac y byddai hollti gwasanaethau yn "hollol wirion".

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cyfle nawr i ehangu ardal reilffordd Cymru a'r Gororau fel ei bod yn gwasanaethu Bryste a Lerpwl "os allwn sicrhau llwybrau rheilffordd".

Straeon perthnasol