Cyhuddo wythfed person yn sgil anhrefn yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae wythfed person wedi cael eu cyhuddo yn dilyn noson o anhrefn yng Nghasnewydd.

Bachgen 17 oed yw'r diweddaraf i gael ei gyhuddo o anhrefn treisgar wedi'r digwyddiadau yn ardal Pillgwenlli nos Iau, 20 Hydref.

Mae chwech o ddynion ac un ddynes hefyd wedi cael eu cyhuddo.

Mae un o'r dynion wedi cael ei gadw yn y ddalfa, ond mae'r gweddill wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe wnaeth y cyngor a Heddlu Gwent gyfarfod ddydd Llun i geisio delio gyda'r digwyddiadau yn y ddinas.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Comisiynydd Heddlu Jeff Cuthbert ac arweinydd Cyngor Casnewydd, Debbie Wilcox: "Ni fydd y math yma o ymddygiad yn cael ei dderbyn a bydd goblygiadau i'r rhai sy'n gyfrifol."

Pwy sydd wedi'u cyhuddo?

  • Dyn 24 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, wedi ymddangos gerbron llys ddydd Sadwrn 22 Hydref;
  • Bachgen 13 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron llys ar 22 Tachwedd;
  • Bachgen 16 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron llys ar 22 Tachwedd;
  • Bachgen 13 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron llys ar 22 Tachwedd;
  • Merch 17 oed ar gyhuddiad o dorri Gorchymyn i Wasgaru, wedi'i rhyddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron llys ar 1 Tachwedd;
  • Dyn 20 oed ar gyhuddiad o dorri Gorchymyn i Wasgaru, wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos gerbron llys ar 8 Tachwedd;
  • Bachgen 16 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, bydd yn ymddangos gerbron llys ar 8 Tachwedd;
  • Bachgen 17 oed ar gyhuddiad o anhrefn treisgar, bydd yn ymddangos gerbron llys ar 22 Tachwedd.