Cartref newydd i fad achub Tyddewis

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Dai John, aelod o griw bad achub Tyddewi, yn esbonio wrth gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield pam fod angen gorsaf newydd.

Mae pobl Tyddewi yn Sir Benfro wedi ffarwelio gyda'i hen fad achub am y tro diwethaf ddydd Gwener.

Fe adawodd cwch y Garside Porthstinian am y tro olaf bore 'ma, ar ôl gwasanaethu'r ardal ers 1988.

Mae'r criw wedi symud i orsaf newydd sbon gwerth £10 miliwn un o fannau mwyaf anghysbell arfordir gorllewin Cymru.

Bu'n rhaid defnyddio craen a llwyfan yn y bae er mwyn adeiladu'r orsaf newydd, sy'n gartref ar gyfer y cwch newydd o fath Tamar.

Mae gorsaf bad achub Tyddewi wedi achub 326 o fywydau ers sefydlu ym 1869.