Cefnogwyr Abertawe yn 'ystyried camau cyfreithiol'

  • Cyhoeddwyd
Liberty stadiumFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe wedi dweud eu bod yn ystyried camau cyfreithiol, yn dilyn cyfarfod nos Iau.

Ym mis Gorffennaf fe gadarnhaodd yr Americanwyr, Jason Levien a Steve Kaplan eu bod wedi prynu 68% o gyfranddaliadau'r clwb.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn dal i fod yn berchen ar 21%, ond maen nhw'n anhapus na fu unrhyw ymgynghoriad â nhw cyn i'r cyfranddaliadau eraill gael eu gwerthu - ac na chawson nhw gyfle i'w prynu.

Dywedodd datganiad ar wefan yr Ymddiriedolaeth eu bod wedi derbyn cyngor cyfreithiol, ond nad oedden nhw wedi penderfynu eto beth fyddai eu cam nesaf.

"Rydyn ni'n deall y byddai unrhyw gamau cyfreithiol yn creu ansicrwydd," meddai'r datganiad.

"Rydyn ni wastad wedi blaenoriaethu gwarchod ein cyfranddaliaeth a'n dylanwad o fewn y clwb pêl-droed.

"Mae [camau cyfreithiol] yn parhau i fod yn opsiwn os yw popeth arall yn methu, ond mae gennym ni ddyletswydd i'n haelodau i warchod buddiannau hir dymor ein cefnogwyr."

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Huw Jenkins (chwith) yn parhau i fod yn rhan o'r tîm sydd yn rhedeg y clwb gydag un o'r perchnogion newydd, Jason Levien

Dywedodd aelodau'r Ymddiriedolaeth mewn cyfarfod nos Iau nad oedden nhw wedi cael gwybod yn ddigon buan y byddai cyfranddaliadau'n cael eu gwerthu, a'u bod wedi methu yn eu hymgais nhw i gynnyddu eu siâr i 25%.

Roedd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn feirniadol o aelodau'r bwrdd a werthodd eu cyfranddaliadau i'r Americanwyr, yn ogystal â'r broses o ddiswyddo Francesco Guidolin a phenodi Bob Bradley fel rheolwr.

Fe glywodd fforwm y cefnogwyr yn Stadiwm Liberty eu bod yn "parhau i asesu ein opsiynau cyfreithiol". Byddai angen i unrhyw gamau cyfreithiol yn erbyn y perchnogion newydd neu gyn-aelodau'r bwrdd dderbyn cefnogaeth lawn aelodau'r Ymddiriedolaeth.

Dyw Clwb Pêl-droed Abertawe ddim wedi gwneud sylw eto.