Oedi'r Ysgrifennydd Iechyd i gwrdd â phwyllgor yn 'siom'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Vaughan Gething ei benodi'n Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru ym mis Mai

Mae ACau sy'n ymchwilio i barodrwydd GIG Cymru ar gyfer y gaeaf wedi dweud eu bod yn "siomedig" na fydd yr Ysgrifennydd Iechyd yn trafod y mater gyda nhw nes ganol mis Tachwedd.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor iechyd, Dai Lloyd y byddai wedi hoffi gweld Vaughan Gething yn gynt.

Yn ôl AC Ceidwadol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, Angela Burns, bydd yr oedi yn golygu y bydd yr adroddiad yn un "aneffeithiol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd yn bosib cael dyddiad cynt.

Cafodd yr ymchwiliad gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ei lansio i geisio cael sicrwydd bod GIG Cymru yn barod am bwysau ychwanegol y gaeaf.

Ers diwedd mis Medi mae tri sesiwn tystiolaeth wedi cael eu cynnal gyda chyrff perthnasol fel byrddau iechyd a Chymdeithas Feddygol Prydain.

disgrifiad o’r llunYn ogystal â'i gyfrifoldebau fel AC, mae Dai Lloyd yn cynnal sesiynau fel meddyg teulu yn Abertawe

Dywedodd AC Plaid Cymru ar gyfer rhanbarth Gorllewin De Cymru, Dr Lloyd: "Roeddwn i a'r pwyllgor ychydig yn siomedig nad oedd yr Ysgrifennydd Iechyd yn gallu ymddangos fel rhan o'r arolwg nes 17 Tachwedd.

Ychwanegodd "yn ddelfrydol" y byddai'n well ei weld yn gynt "oherwydd rydyn ni'n trafod parodrwydd ar gyfer y gaeaf ac mae canol mis Tachwedd eisoes yn y gaeaf".

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar iechyd, Ms Burns: "Mae'r oedi enfawr yma yn golygu y bydd unrhyw adroddiad rydyn ni'n ei greu yn mynd i fod yn eithaf aneffeithiol, sy'n destun gofid."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru doedd hi ddim yn bosib cael dyddiad oedd yn addas i amserlenni Mr Gething a'r pwyllgor, ond bod yr Ysgrifennydd Iechyd yn awyddus i ymddangos ei hun, yn hytrach na gyrru uwch-swyddog iechyd yn ei le.