Triniaeth newydd ar gael i gleifion canser yr aren

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Canser yr aren yw'r wythfed canser fwyaf cyffredin ymysg oedolion y DU

Bydd triniaeth newydd gafodd ei threialu gyntaf yn Abertawe nawr ar gael i gleifion sydd â chanser yr aren, wedi tro pedol gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) ar yr imiwnotherapi.

Bydd nivolumab ar gael i gleifion yng Nghymru a Lloegr sydd â'r ffurf fwyaf cyffredin o ganser yr aren.

Roedd NICE wedi gwrthod y driniaeth yn wreiddiol, ond cafodd y penderfyniad ei herio gan glinigwyr a grwpiau cleifion.

Mae imiwnotherapi yn fath o driniaeth sy'n hybu amddiffynfeydd naturiol y corff i frwydro yn erbyn y canser.

'Trobwynt'

Fe wnaeth data gafodd ei gasglu wrth dreialu'r driniaeth ddangos bod cleifion sy'n cael eu trin gyda nivolumab yn byw 5.4 mis yn hirach na'r rheiny sydd yn derbyn y driniaeth bresennol, a hynny gyda llai o sgîl-effeithiau.

Roedd Canolfan Ganser Abertawe yn un o bedair canolfan i dreialu'r driniaeth.

Yn ôl John Wagstaff, Athro Oncoleg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe, mae'r driniaeth newydd yn "drobwynt" yn y frwydr yn erbyn canser yr aren.

"Mae nivolumab wedi profi ei botensial i wella cyfraddau goroesi mewn treialon clinigol ac mae NICE nawr wedi cydnabod y pwysigrwydd o gyflawni i'n cleifion yng Nghymru a Lloegr," meddai.