Banc yn ymuno â chynllun Cylchffordd Cymru Glyn Ebwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cylchffordd Cymru

Mae banc Kleinwort Benson wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun trac rasio £375m Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr y banc, Nigel Spray, y bydden nhw'n darparu £100m fel y "darn olaf" o gyllid preifat sydd ei angen ar y prosiect.

Ym mis Gorffennaf roedd Llywodraeth Cymru wedi gwrthod y cynlluniau ar gyfer y trac rasio am yr ail waith, gan godi pryderon ynglŷn â dyfodol y fenter, gan bod disgwyl iddyn nhw warantu'r rhan fwyaf o gyllid y prosiect.

Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi dweud bod disgwyl i'r llywodraeth warantu 75% o'r cyllid yn gofyn gormod, gan ddweud wrth ddatblygwyr y byddai'n rhaid iddo fod yn agosach at 50%.

Wrth ymweld â'r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau dywedodd Mr Spray wrth BBC Cymru mai rhan o rôl y banc fydd helpu Cylchffordd Cymru i ddenu hyd yn oed mwy o fuddsoddwyr.

"Fe fyddwn ni'n dod â thua £100m arall i'r prosiect, mae'r rhan fwyaf ohono wedi'i gyllido a dyma'r darn olaf o gyllid," meddai.

"Rydyn ni'n credu bod y tîm sydd yma yn brofiadol iawn a dyma'n union y math o brosiect y mae buddsoddwyr rhyngwladol, nid yn unig rhai o Brydain, eisiau bod yn rhan ohoni."

Disgrifiad o’r llun, Mae'n "annhebygol iawn" y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru gyfrannu cyllid, yn ôl Nigel Spray

Ychwanegodd ei fod yn credu y byddai modd ariannu'r prosiect cyfan gyda chyllid gan fentrau preifat heb orfod dibynnu ar gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

"Rydyn ni'n gweld hwn fel prosiect cyffrous i fod yn rhan ohoni," meddai Mr Spray.

"Mae'n brosiect adfywio anferth, stori newyddion da, a chyfle i'r diwydiant moduro ddod i Gymru ond hefyd un pwysig i'r diwydiant twristiaeth."

Straeon perthnasol