Teulu Ched Evans yn derbyn sylw rhaglen Loose Women

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae teulu Ched Evans wedi dweud eu bod yn hapus ag ymateb rhaglen Loose Women ar ITV yn dilyn sylwadau'n gynharach yn yr wythnos.

Ddydd Llun fe ddywedodd teulu'r pêl-droediwr eu bod yn ystyried camau cyfreithiol yn dilyn sylwadau'r ddarlledwraig Gloria Hunniford ar y rhaglen.

Ar raglen ddydd Iau dywedodd cyflwynydd Loose Women, Ruth Langford eu bod yn "hapus i bwysleisio" bod Mr Evans wedi cael ei ganfod yn ddieuog o dreisio yn ei achos llys diweddar, a hynny ar ôl i'r rheithgor "ystyried y mater o gydsynio yn ofalus".

Mae gwefan Mr Evans bellach wedi disgrifio hynny fel ymddiheuriad, gan ddweud bod y mater ar ben cyn belled ag y maen nhw yn y cwestiwn.

Cafodd achos Ched Evans ei drafod ar y rhaglen yr wythnos hon wedi i'w achos llys yn Llys y Goron Caerdydd ddod i ben ddydd Gwener.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae Ched Evans bellach yn chwarae i Chesterfield yn Adran Un

Cafodd Mr Evans ei ganfod yn euog yn 2012 o dreisio dynes 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan flwyddyn ynghynt. Fe dreuliodd hanner ei ddedfryd o bum mlynedd yn y carchar.

Ond fe gafodd y dyfarniad hwnnw ei ddiddymu yn dilyn apêl ym mis Ebrill, a'r wythnos diwethaf cafodd ei ganfod yn ddieuog yn dilyn ail achos.

Yn dilyn rhaglen Loose Women ddydd Llun fe gyhoeddodd gwefan y pêl-droediwr ddatganiad yn dweud ei fod wedi treulio "30 mis dan glo am drosedd nad oedd yn euog ohoni" a bod ei ymddygiad y noson honno yn "foesol annerbyniol, ond yn gydsyniol".

Fe aeth y datganiad ymlaen i ddweud bod "mynegi barn yn dderbyniol", ond roedd beirniadaeth o sylwadau Gloria Hunniford.

Ar eu rhaglen ddydd Iau fe gadarnhaodd Ruth Langford eu bod wedi derbyn "cŵyn ar ran Mr Evans yn ymwneud â sylw yn ystod yr eitem ynglŷn â gallu'r unigolyn i gydsynio".

"Rydym yn hapus i bwysleisio bod Mr Evans wedi ei ganfod yn ddieuog yn dilyn dyfarniad unfrydol y rheithgor, ar ôl iddyn nhw ystyried y mater o gydsynio yn ofalus," meddai.