Bechgyn wedi'u lladd 'wrth rasio'u car i McDonalds'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Connor Williams (chwith) a Conor Tiley yn teithio i McDonald's pan fuon nhw farw

Mae cwest wedi clywed i ddau fachgen yn eu harddegau farw mewn damwain car wrth iddyn nhw rasio eu ffrind i McDonald's.

Bu farw Conor Tiley, 18, a Connor Williams, 17, yn syth ar ôl i'w car daro cerbyd arall ar droad tynn ar y ffordd i'r bwyty ar 3 Ionawr eleni.

Roedd y ddau yn rasio car arall oedd yn cael ei yrru gan un arall o'u ffrindiau, Adam Jones, oedd hefyd yn cael ei adnabod fel "Sheep".

Fe glywodd y cwest yng Nghasnewydd bod Conor Tiley wedi siarad â'i ffrind Louisa Jones funudau cyn iddo farw, gan ddweud: "Dal eiliad, ni'n rasio Sheep i McDonald's."

Dywedodd hi ei bod hi wedi dweud wrtho am "beidio â gwneud unrhyw beth gwirion", yna fe glywodd Connor Williams yn dweud i "fynd yn gyflymach" ac yna fe gollodd hi'r cysylltiad.

Cafodd trydydd ffrind, Cameron Nicholls, 18, ei anafu'n ddifrifol yn y digwyddiad yn Hengoed ger Caerffili.

Dywedodd Elaine Parsons, oedd yn gyrru'r car arall fu'n rhan o'r gwrthdrawiad, bod car y bechgyn "wedi ymddangos allan o nunlle" ar ochr anghywir y ffordd ac nad oedd ganddi "amser i ymateb".

Casgliad y crwner oedd bod Conor Tiley a Connor Williams, y ddau yn dod o Aberbargoed, wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad ffordd.

"Roedd y ddau ohonyn nhw'n ddynion ifanc oedd yn dod â balchder i'w teuluoedd," meddai'r crwner cynorthwyol Wendy James.