Sammy Almahri yn pledio'n euog i lofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r de

Mae Sammy Almahri wedi pledio'n euog i lofruddio Nadine Aburas mewn gwesty yng Nghaerdydd yn 2014.

Cafwyd hyd i gorff Ms Aburas mewn ystafell yng ngwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd ar nos Galan ar ôl iddi gael ei thagu i farwolaeth.

Roedd Almahri, sy'n 44 oed, wedi cyfaddef dynladdiad yn wreiddiol, ond wedi gwadu llofruddio ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Ond fe newidiodd ei ble yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau, gan gyfaddef ei fod yn euog o'i llofruddiaeth.

Bydd gwrandawiad pellach yn cael ei gynnal ar 2 Tachwedd, ac fe fydd Almahri yn cael ei ddedfrydu ar 3 Tachwedd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y Ditectif Gwnstabl Jennifer Coleman yn darllen datganiad ar ran teulu Nadine Aburas y tu allan i'r llys ddydd Iau

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen y tu allan i'r llys, dywedodd mam Nadine: "Rydyn ni wedi sicrhau cyfiawnder i Nadine, rydym wedi cael y canlyniad cywir.

"Hoffwn ddiolch wrth bawb sydd wedi'n cynorthwyo ni drwy'r cyfnod trasig yma yn ein bywydau.

"Rydym yn gofyn nawr am amser i alaru a chofio ein merch brydferth."

Roedd y llys wedi clywed fod Almahri wedi gadael y gwesty yng nghar Ms Aburas ar ôl ei lladd, gan deithio i faes awyr Heathrow ac yna ymlaen i Doha yn Qatar.

Cafwyd hyd iddo yn Tanzania, ac fe'i arestiwyd yno.

Dywedodd Almahri ei fod wedi lladd Ms Aburas am ei fod "wedi clywed llais Duw yn dweud wrtho" am wneud.

Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Lluniau camerâu cylch cyfyng yn dangos Sammy Almahri yn cyrraedd y gwesty y diwrnod cyn i gorff Nadine Aburas cael ei ddarganfod

Yn ôl yr erlyniad, roedd y lofruddiaeth yn "weithred o ladd bwriadol ar fenyw ddiamddiffyn gan ddyn cenfigennus, crac a pheryglus".

Roedd y llys eisoes wedi clywed bod Ms Aburas wedi cyfarfod Almahri ar safle i bobl gwrdd dros y we yn 2012.

Er ei fod yn byw yn America, roedd perthynas wedi datblygu drwy alwadau ffôn a Skype ac roedd e wedi ymweld â Chaerdydd ddwy neu dair gwaith yn 2013.

Dros yr haf yn 2014, roedd hithau wedi ymweld ag ef yn Efrog Newydd ac fe ddatblygodd y berthynas yn un agos.

Ond pan ddychwelodd o Efrog Newydd roedd gan Ms Aburas glwyf ar ei gwefus, ac fe aeth at yr heddlu yng Nghaerdydd gan ddweud bod Almahri wedi ei threisio a cheisio ei thagu tra roedd hi yn yr Unol Daleithiau.

Ar 27 Rhagfyr 2014 fe deithiodd Almahri i Brydain i gyfarfod â Ms Aburas, gyda'r pâr yn teithio yn ôl i Gaerdydd y diwrnod canlynol.

Cafwyd hyd i gorff Ms Aburas yn ystafell westy Almahri ychydig ddyddiau yn ddiweddarach.