Diffyg gwlâu yng nghartrefi gofal Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd pwyllgor archwilio ac arolygu gofal iechyd a chymdeithasol bod diffyg llefydd sydd ar gael yn lleol

Mae cynghorwyr yn galw am gyfarfod gyda swyddogion o'r bwrdd iechyd i drafod pryderon ynglŷn â darpariaeth gwlâu mewn cartrefi gofal yn Sir y Fflint.

Clywodd pwyllgor archwilio ac arolygu gofal iechyd a chymdeithasol bod cleifion gyda dementia yn derbyn gofal ym Mae Colwyn, Caer, Lerpwl a Manceinion oherwydd diffyg llefydd sydd ar gael yn lleol.

Mae problemau tebyg eisoes wedi codi yn Sir Conwy - ble mae tri chartref wedi cau yn ddiweddar - ac mae cartrefi gofal mewn rhannau eraill o'r DU hefyd wedi wynebu trafferthion ariannol a phroblemau yn ymwneud â safonau, gyda nifer yn cau.

Clywodd cynghorwyr Sir y Fflint bod y broblem hefyd yn rhoi pwysau ar ysbytai ac yn arwain at sefyllfaoedd ble mae gwlâu i gyd wedi'u cymryd.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Carol Ellis bod y sefyllfa yn un argyfyngus gan ychwanegu bod cau ysbytai cymuedol fel un yn Y Fflint wedi gwaethygu'r broblem.

"Mae nifer y bobol hŷn yn cynyddu, felly mae angen cynnydd yn nifer y gwlâu," meddai.

"Mae angen gwell cyfathrebu. 'Dan ni'n gwybod beth ydi'r broblem. Mae'r bwrdd iechyd yn rhy fawr."

'Gofal ychwanegol'

Mae tua 30 o gartrefi gofal yn Sir y Fflint gyda'r awdurdod lleol yn rhedeg tri ym Mwcle, Fflint a Threffynnon.

Mae'r sir hefyd yn rhedeg cartrefi "gofal ychwanegol" yn Shotton a'r Wyddgrug, ac mae disgwyl i drydedd cartref gael ei adeiladu yn Y Fflint fydd yn dal 73 uned.

Dywedodd prif swyddog gwasanaethau cymdeithasol y cyngor, Neil Ayling wrth y pwyllgor bod yr awdurdod yn gweithio gyda phartneriaid - fel y sector gofal a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr - i barhau i wella'r gwasanaethau.

Yn ystod y cyfarfod, trafododd cynghorwyr yr anawsterau o weithio gyda swyddogion bwrdd iechyd, gyda rhai yn rhoi bai ar faint y sefydliad sydd yn gweithredu ar draws gogledd y wlad.

Mae'r pwyllgor wedi cytuno i wahodd swyddogion o'r bwrdd iechyd i gyfarfod er mwyn trafod y problemau yn Neuadd Sir yr Wyddgrug ddydd Iau.

Straeon perthnasol