Arweinydd Cyngor Ceredigion yn ymddiheuro am golli tymer

Cyhoeddwyd
disgrifiadEllen ap Gwynn yn ymddiheuro am ei hymddygiad yn ystod cyfweliad â'r BBC

Mae arweinydd Cyngor Sir Ceredigion wedi ymddiheuro i gyfarfod llawn yr awdurdod ddydd Iau am ei hymddygiad yn ystod cyfweliad ar gyfer rhaglen ymchwiliol gan y BBC.

Yn ystod darllediad o'r rhaglen Who's Spending Britain's Billions? ar BBC 2 yn gynharach yr wythnos hon, fe aeth Ellen ap Gwynn ati i daflu ei meicroffon i ffwrdd, a dweud wrth y gohebydd a chriw "Ewch allan o fy ystafell, y bl**i lot ohonoch chi. Rwyf wedi cael digon ohonoch chi."

Daeth ei ymddiheuriad ar ddiwedd trafodaethau stormus ar ddechrau'r cyfarfod.

Roedd Ms ap Gwynn yn cael ei holi am gytundebau'r cyngor gyda'r ymgynghorwyr Pricewaterhouse Coopers, ac yn benodol ynglŷn â thalu'r cwmni i'w cynghori ar sut i gyflwyno mesurau torri costau.

Gweiddi ar y BBC

Gan nad oedd Ellen ap Gwynn yn hapus i ateb cwestiynau'r cyflwynydd, Jacques Peretti am y cytundeb, fe ddaeth â'r cyfweliad i ben drwy rwygo ei meicroffon a gweiddi ar dîm y BBC.

Yn y cyfarfod cyngor llawn fore Iau fe ofynnodd cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Ceredig Davies, i'r arweinydd ymddiheuro am ddwyn anfri ar y cyngor.

Wrth ymddiheuro i'r cyngor, dywedodd Ellen Ap Gwynn: "Rydym yn wynebu £34m o doriadau, ac rydym wedi colli haen o staff, ac fe gawsom help gan gwmni ymgynghoriaeth o'r tu allan. Enillodd PwC y tendr a'r contract gwerth £2m, ac am resymau cytundebol nid oeddwn yn gallu ateb y cwestiwn.

"Byddwn yn herio unrhyw un ohonoch i beidio â cholli eich tymer petai'r un cwestiwn yn cael ei ofyn i chi dair gwaith, a hynny ar ôl i chi esbonio i'r gohebydd nad ydych yn gallu ateb y cwestiwn.

"Ond dwi yn ymddiheuro, mae gan bawb eu methiannau. Byddaf yn ceisio fy ngorau i beidio â gwneud hynny eto."