Anglesea: Rheithgor wedi'u hanfon adref am y dydd

Cyhoeddwyd

Mae'r rheithgor yn achos y cyn-swyddog heddlu sydd wedi'i gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen wedi cael eu hanfon adref am y dydd.

Fe orffennodd y Barnwr Geraint Walters roi ei gyfarwyddiadau terfynol fore Iau, ac ers hynny mae'r rheithgor wedi bod yn ystyried eu dyfarniad.

Fe benderfynodd y barnwr am 15:45 y dylai'r rheithgor gael eu hanfon adref, gan ddweud wrthyn nhw am "anghofio'r achos" dros nos.

Mae Gordon Anglesea, 79, yn gwadu ymosod yn rhywiol ar ddau fachgen yn yr 1980au pan oedden nhw'n 14 neu 15 oed.

Yn ystod achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug sydd wedi para chwe wythnos, fe glywodd y llys bod un bachgen wedi cael ei gam-drin mewn canolfan bresenoli yn Wrecsam, ac un arall mewn tŷ yn Yr Wyddgrug.

Dywedodd amddiffyniad Mr Anglesea, sy'n dod o Hen Golwyn, wrth y rheithgor bod yr honiadau yn ei erbyn yn "gelwydd llwyr" ac yn "nonsens".

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters y byddai'n rhaid i'r rheithgor fod yn siŵr bod y ddau achwynydd "yn dweud y gwir" am y troseddau honedig os oedden nhw am ganfod Mr Anglesea yn euog.

"Ac mai fe yw'r dyn wnaeth y pethau yma iddyn nhw - dyna yw'r peth pwysig," ychwanegodd y barnwr.