Gwrthod fferm wynt oherwydd barcutiaid

  • Cyhoeddwyd
barcutiaidFfynhonnell y llun, Steve Mackay

Mae cynlluniau i adeiladu fferm wynt ar fynyddoedd y Cambria wedi eu hatal gan farnwr, oherwydd pryderon y gallai llafnau'r tyrbinau beryglu barcutiaid coch sy'n hedfan yn yr ardal.

Roedd datblygwyr yn gobeithio adeiladu 27 tyrbin 125 metr o uchder yn agos at ffordd yr A44 ger Ponterwyd.

Fe gafodd cwmni Mynydd y Gwynt gefnogaeth arolygydd cynllunio Llywodraeth Prydain i adeiladu'r fferm, yn dilyn ymholiad cyhoeddus.

Ond ym mis Tachwedd 2015, penderfynodd yr Ysgrifennydd Ynni a Newid Hinsawdd ar y pryd, Amber Rudd, fynd yn groes i argymhellion yr arolygydd a gwrthod caniatâd cynllunio.

Mae'r safle yn agos i warchodfa arbennig Elenydd-Mallaen, a doedd Miss Rudd ddim wedi ei hargyhoeddi y byddai barcudiaid coch yr ardal yn ddiogel.

Roedd y datblywyr yn mynnu na fyddai'r adar mewn unrhyw berygl o niwed.

Ddydd Mercher, gwrthododd y barnwr, Mr Ustus Hickingbottom her gan y cwmni yn erbyn penderfyniad Miss Rudd.

Dyfarnodd fod gan Miss Rudd yr awdurdod i wrthod rhoi caniatâd, oherwydd elfennau fel yr amheuon am ddiogelwch barcutiaid.