Cyn-golwr Cymru, Gary Sprake wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rex Features

Mae cyn golwr tîm pêl-droed Cymru, Gary Sprake wedi marw yn 71 oed.

Yn enedigol o Abertawe, fe chwaraeodd dros 500 o gemau i Leeds United cyn symud i Birmingham.

Enillodd 37 o gapiau dros ei wlad rhwng 1963 a 1975 gan ennill ei gap cyntaf yn erbyn yr Alban pan oedd ond 18 oed.

Daeth ei yrfa i ben yn gynnar pan oedd yn 30 oed oherwydd anaf parhaus i'w gefn.

Ym mis Tachwedd 2009, fe gafodd Sprake wobr arbennig gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru am ei gyfraniad i bêl-droed Cymru yn y 1960au a 70au.

Mae Clwb Pêl-droed Leeds United wedi cyhoeddi teyrnged i'r cyn-golwr.

"Gyd chalon drom, fe ddaeth y clwb i wybod am farwolaeth Gary Sprake heddiw. Mae'r holl chwaraewyr, y rheolwr a'r staff yn United yn anfon eu cydymdeimladau au cefnogaeth i deulu Gary ar y cyfnod anodd hwn."

Fe chwaraeodd Gary Sprake dros gyfnod o 11 mlynedd i'r clwb o Sir Gorllewin Efrog, gan ennill yr ail adran yn (1963-64), gorffen ar frig yr adran gyntaf yn (1968-69) Cwpan y Gyngrair yn 1968 a dwy gwpan Inter-Cities Fairs yn 1968 ac 1971.

Fel teyrnged i Gary Sprake fe fydd y clwb yn cofio amdano cyn eu gêm gartref nesa' nos Fawrth yn Elland Road.