Gwadu llofruddio ar ôl 'clywed llais Duw'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunHeddlu'r de

Clywodd llys y goron Caerdydd bod Americanwr "cenfigennus" oedd yn honni ei fod yn gweithio i'r FBI wedi tagu menyw i farwolaeth mewn gwesty ym Mae Caerdydd.

Mae Sammy Almahri sy'n 44 oed wedi cyfaddef dynladdiad Nadine Aburas, 28 nos galan 2014.

Ond mae'n gwadu llofruddio ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Clywodd y llys ddydd Mercher ei fod wedi ei lladd oherwydd iddo glywed "llais Duw" yn dweud wrtho am wneud hynny.

Cafodd corff Ms Aburas ei ddarganfod mewn ystafell yng ngwesty'r Future Inn.

Roedd y drws wedi ei gloi ac arwydd arno i beidio â tharfu.

Roedd Mr Almahri wedi gadael yng nghar Ms Aburas a theithio i faes awyr Heathrow, yna ymlaen i Doha a Qatar.

Cafwyd hyd iddo yn Tanzania a'i arestio.

'Llais Duw'

Dywedodd Roger Thomas QC ar ran yr erlyniad, "Fe' tagodd hi yn fwriadol, dianc, a gadael y wlad er mwyn osgoi canlyniadau ei weithredoedd."

"Mae'n gwadu'r lladd, ond yn honni ei fod yn dioddef o nam meddyliol."

"Fe fydd yn dweud ei fod wedi clywed llais Duw yn dweud wrtho am ladd Nadine Aburas. Mae ei amddiffyniad yn dweud nad oedd yn ei iawn bwyll - i ni'n gwrthod hynny."

"Rydym ni yn dweud bod hyn yn weithred o ladd bwriadol ar fenyw ddiamddiffyn gan ddyn cenfigennus, crac a pheryglus."

ffynhonnell y llunGoogle

Clywodd y llys bod Mr Aburas wedi cyfarfod Mr Almahri ar safle i gyplau gwrdd dros y we yn 2012.

Er ei fod yn byw yn America, roedd perthynas wedi datblygu drwy alwadau ffôn a Skype ac fe roedd wedi ymweld â Chaerdydd ddwy neu dair gwaith yn 2013.

Dros yr haf 2014, roedd hithau wedi ymweld ag ef yn Efrog Newydd ac fe ddatblygodd y berthynas yn un clos.

Ond, clywodd y rheithgor bod ganddi wefus glwyfus pan ddychwelodd o Efrog Newydd, a'i bod hi'n ymddangos iddi ddiodde' trais.

Roedd Ms Aburas wedi mynd at yr heddlu yng Nghaerdydd, gan ddweud bod Mr Almahri wedi ei threisio a cheisio ei thagu tra roedd hi yn yr Unol Daleithiau.

Negeseuon testun

Clywodd y llys ei bod hi hefyd yn ofnus ei fod am ddangos llun ohoni yn fron noeth i'w theulu.

Dywed yr erlyniad fod Mr Almahri wedi anfon negeseuon testun bygythiol yn y misoedd wedyn, a'i fod yn genfigennus ei bod yn gweld dynion eraill.

Cafodd negeseuon ffôn eu darllen i'r llys.

"Rwyf wedi bod yn dy alw nifer o weithiau. Ni fyddaf byth yn rhoi'r gorau iddi. Fe fyddaf yn dy frifo," meddai un neges.

"Nadine, fe fydd yn rhaid i ti dalu, mi fydd yn rhaid i ti dalu pris uchel iawn," meddai un arall.

Ar 27 Rhagfyr 2014 fe wnaeth Mr Almahri gyrraedd Heathrow, lle cyfarfu gyda Ms Aburas, gyda'r pâr yn teithio yn ôl i Gaerdydd y diwrnod canlynol.

Clywodd llys, y noson cyn marwolaeth Ms Aburas fod y pâr wedi eu gweld yn dadlau mewn bwyty ar City Road, cyn iddynt fynd i westy'r Future Inn, lle'r oedd Mr Almahri yn aros.

Cafodd hi ei gweld am y tro olaf ar gamera cylch cyfyng tua 23:15.

Y diwrnod canlynol cafwyd hyd i'w chorff gyda nodyn wrth ei ochr.

Roedd llofnod arno yn enw Ms Aburas yn dweud: "Mae'n ddrwg fod y berthynas wedi dod i ben."

Clywodd y llys fod Mr Almahri wedi ffonio'r gwesty'r diwrnod canlynol a gofyn: "A ydych wedi dod o hyd i'r corff yn ystafell 203?"

Pan holodd plismon a oedd yn y gwesty ar y pryd lle ryda' chi, dywedodd Mr Almahri: "Asia - noswaith dda i chi."

Clywodd y llys fod gan Mr Almahri anhwylder o ran ei bersonoliaeth oedd yn golygu "goddefiant isel o rwystredigaeth a thrais."

Fe wnaeth o neidio oddi ar bont Brooklyn yn 2009, a chafodd ei roi ar raglen o driniaeth ar gyfer alcohol.

Dywedodd Mr Thomas: "Mae ei weithredoedd, ei negeseuon testun, a'i ymddygiad cyffredinol yn awgrymu dyn y noson honno oedd wedi cael ei rwystro a'i guro gan frawd Nadine."

Ychwanegodd Mr Thomas: "Fe wnaeth o golli ei dymer a'i lladd."

Honnai'r amddiffyniad fod Mr Almahri yn dioddef o sgitsoffrenia ac felly ei fod o'n euog o ddynladdiad ond nid llofruddiaeth.

Mae'r achos yn parhau.