10 mlynedd o Sŵn!

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Simon Ayre

Mae un o wyliau cerddorol Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig ar benwythnos 21-23 Hydref. Bydd Gŵyl Sŵn yn 10 oed.

Y DJ Huw Stephens a John Rostron sefydlodd yr ŵyl yn 2006 gyda nifer o gigs wedi eu lleoli mewn clybiau a thafarndai ledled y brifddinas.

Ymhlith yr enwau mawr sydd wedi perfformio yn Sŵn mae The Cribs, The Vaccines, David Holmes, Edwyn Collins a Cherry Ghost.

Buodd Huw Stephens yn sôn wrth Cymru Fyw sut mae'r ŵyl wedi datblygu dros y ddegawd diwethaf:

Newid bob blwyddyn

Wnaethon ni ddechrau Gŵyl Sŵn am ein bod ni'n meddwl bod angen rhywbeth fel yna yng Nghaerdydd.

Roedden ni wedi bod i wyliau tebyg ym Manceinion a Gŵyl South by Southwest yn Austin, Texas.

Y peth da am Sŵn yw ei fod e ddim wedi tyfu gormod dros y blynyddoedd. Ond mae'n dal i newid bob blwyddyn gyda rhywbeth newydd yn dod iddo a rhywbeth yn mynd bob blwyddyn.

disgrifiad o’r llunThe Cribs, a oedd yn un o'r atyniadau mawr yn Sŵn, 2012

Beth yw Sŵn mewn gwirionedd yw dathliad o gerddoriaeth yng Nghaerdydd bob blwyddyn, o gerddoriaeth Cymreig a rhyngwladol sy'n adlewyrchu'r sin gerddoriaeth byw yng Nghaerdydd.

Dwi'n falch ein bod ni wedi ei wneud e am 10 mlynedd. Dechreuon ni y cyntaf ddim cweit yn gwybod beth oedden ni'n ei wneud a jyst mynd amdani.

Dwi'n falch iawn bod gymaint o wirfoddolwyr wedi bod yn rhan o Sŵn dros y degawd diwetha' - mae eu cyfraniad nhw wedi bod yn enfawr.

Denu bandiau

Mae'r bandiau sydd wedi chwarae yn Sŵn dros y blynyddoedd wedi bod yn wych - 'dy ni wedi cael bob math o fandiau diddorol. Mae lot o enwau cyfarwydd o Gymru wedi perfformio, yn ogystal ag artistiaid o weddill Prydain ac o bellach ffwrdd. Mae wedi bod yn lot o hwyl rhoi llwyfan i rhain dros y degawd diwethaf.

Cafon ni The Vaccines, Alt-J a Catfish and the Bottlemen yn chwarae yn Dempseys, ac hefyd Disclosure yn chwarae yn Buffalo Bar... mae rhain yn chwarae i filoedd y dyddiau 'ma. Ond y pwynt ydi dydyn ni ddim yn bwcio bands gan obeithio y bydde nhw'n enfawr rhyw ddydd, r'yn ni'n bwcio bands oherwydd d'yn ni'n eu hoffi nhw.

disgrifiad o’r llunCatfish and the Bottlemen: Y band o Landudno sydd wedi mynd 'mlaen i gael llwyddiant yn America yn ogystal â Phrydain

Parti yn y brifddinas

Mae rhaid i fandiau ddechrau yn rhywle ac mae Sŵn yn pwysleisio pa mor bwysig yw'r venues bach i fandiau - dydyn nhw ddim yn dod yn enfawr a just yn llenwi y Venue yn Llandudno neu y Motorpoint yn Nghaerdydd, ac mae Sŵn yn un o'r platfforms lle mae nhw'n gallu dechrau.

Mae Sŵn wedi bod yn lot o bethau i wahanol bobl dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn ŵyl i bobl sydd wirioneddol fewn i'w miwsig, ond mae'r ŵyl hefyd i bobl sydd jyst eisiau parti yng Nghaerdydd. Mae rhai pobl yn dod i Sŵn i gael diod wrth y bar a siarad efo ffrindiau, a ddim yn gweld lot o'r bandiau sy'n perfformio.

Gan bod Caerdydd yn ddinas eitha' bach mae'n ddelfrydol i bobl grwydro, ac mae'n rhoi cyfle i fynd o leoliad i leoliad a gweld pethau gwahanol a chwrdd â phobl newydd.

Dwi ddim yn rhan o drefnu Sŵn bellach ond bydda i yno y penwythnos yma. Dwi'n edrych ymlaen i weld arddangosfa o memorabilia o'r byd roc a phop sydd yn yr ŵyl eleni.

Dwi'n ddiolchgar i'r holl fandiau sydd 'di perfformio a'r holl bobl sydd 'di rhoi eu hamser er mwyn gwneud iddo weithio.

Buodd Huw yn dewis cerddoriaeth y bandiau sydd wedi chwarae yn Sŵn dros y 10 mlynedd diwetha' ar Radio Cymru Mwy ar 20 Hydref.

disgrifiad o’r llunYsgol Sul, un o fandiau Gorwelion fydd yn ymddangos yn Sŵn 2016