Galw am fuddsoddiad i ffyrdd Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae isadeiledd ffyrdd a rheilffyrdd Sir y Fflint angen buddsoddiad er mwyn rhoi hwb i'r economi a chreu swyddi, yn ôl swyddogion y sir.

Fe wnaeth cynghorwyr gymeradwyo "cynllun twf" ar gyfer gogledd Cymru sy'n ceisio arian gan lywodraethau Cymru a'r DU i greu o leiaf 120,000 o swyddi yn y rhanbarth erbyn 2035.

Mae'r cynlluniau eisoes wedi cael cefnogaeth chwech o arweinwyr cynghorau sir yn y gogledd, a hefyd prif weithredwyr y siroedd hynny.

Bwriadurhoi hwb

Fe wnaeth cynghorwyr Sir y Fflint gyfarfod yn Yr Wyddgrug ddydd Mercher er mwyn trafod yr angen i wella cysylltiau trafnidiaeth yn yr ardal.

Dywedodd Clare Budden, swyddog Cymuned a Menter Sir y Fflint, bod isadeiledd y sir wedi "dioddef o ddiffyg buddsoddiad yn y blynyddoedd diwethaf"

Bwriad y cynlluniau yw i gynyddu gwerth yr economi leol o £12.8bn yn 2015 i £20bn erbyn 2035.

Mae bwriad hefyd i sicrhau fod y cynlluniau yn rhai fydd yn cyd-fynd a chynllun Pwerdy'r Gogledd, sef cynllun Llywodraeth San Steffan i roi hwb i ardaloedd y tu hwnt i dde ddwyrain Lloegr.

Mae cynghorwyr Sir y Fflint am weld buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd yn yr A55 a'r A494, yn ogystal â thrydanu rheilffyrdd.

Dywedodd y cynghorydd Hillary Isherwood o Lanfynydd, bod rhai cymunedau wedi eu hynysu o ganlyniad i gysylltiadau trafnidiaeth gwael.