Cyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng i 4.3%

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng eleni

Mae diweithdra yng Nghymru wedi gostwng i 4.3% yn ôl ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae'r canran wedi gostwng 0.7 pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU.

Gwelir hefyd gostyngiad o 1.7 o bwyntiau canran dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ffigur Cymru yn cymharu gyda chyfradd y DU o 4.9%.

'Uchelgeisiau mawr'

Er bod diweithdra ym Mhrydain wedi cynyddu o 10,000 i 1.66 miliwn yn y chwarter yn arwain at fis Awst, mae'r gyfradd diweithdra yng Nghymru wedi lleihau.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Mae'r gostyngiad mewn diweithdra yng Nghymru wedi curo gweddill y DU am y seithfed mis yn olynol."

Dywedodd fod gan y llywodraeth "uchelgeisiau mawr" i Gymru a'r economi, ac y byddan nhw'n parhau i weithio'n galed i gefnogi busnesau a sicrhau bod yr amodau economaidd yn creu ac yn amddiffyn swyddi a hyfforddiant cynaliadwy.

"Dyma pam rydym yn buddsoddi £11m y flwyddyn nesaf i noddi ein rhaglenni prentisiaeth a swyddi dan hyfforddiant o bob oedran, er mwyn cyrraedd ein targed o greu 100,000 o gyfleoedd prentisiaeth yn ystod cyfnod y llywodraeth yma," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Weindog, Carwyn Jones yn sôn am greu ac amddiffyn swyddi ac hyfforddiant cynaliadwy.

"Rydym hefyd yn dosbarthu £46m ychwanegol i ddatblygiad newydd Banc Cymru i wella mynediad benthyg miloedd i fusnesau bach a chanolog Cymru, er mwyn cefnogi busnesau a sicrhau bod yr amodau economaidd yn creu ac yn amddiffyn swyddi a hyfforddiant cynaliadwy."

Cyfraddau eraill yng Nghymru

•Mae cyflogaeth wedi cyrraedd 73.5% - y gyfradd uchaf ar gofnod, gyda 38,000 yn fwy o weithwyr wedi'u cyflogi na'r adeg yma'r llynedd.

•Dim ond de-ddwyrain a de-orllewin y DU, a dwyrain Lloegr sydd â chyfraddau diweithdra is na Chymru.

•Roedd nifer y bobl oedd yn ddi-waith rhwng Mehefin ac Awst yn 65,000, sy'n 5000 yn llai na'r chwarter diweddar (Mawrth i Fai,) a 25,000 yn llai na'r flwyddyn cynt (Mehefin i Awst 2015.)