Galwad AS am brofion oed i ffoaduriaid yn 'afiach'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r ffoaduriaid dan 18 cyntaf yn cyrraedd y DU

Mae AS Mynwy, David Davies, wedi galw am brofi oedran ffoaduriaid sy'n dod i Brydain drwy'r defnydd o brofion dannedd.

Daw hyn wrth i'r broses o ailgartrefu plant fu'n byw yng ngwersyll ffoaduriaid 'Y Jyngl' yn Calais yn y DU gychwyn.

Dywedodd Mr Davies ei bod hi'n "bwysig iawn i sicrhau bod y rheiny sy'n dod yma yn blant yn hytrach nac oedolion".

Ond mae'r Gymdeithas Ddeintyddol wedi galw'r syniad yn "anaddas ac anfoesol".

Cafodd eu sylwadau eu hategu gan Sara Roberts o'r mudiad cefnogi ffoaduriaid, CEFN, a ddywedodd bod y cynigion yn "afiach".

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd David Davies bod "dros hanner" y ffoaduriaid sy'n dweud eu bod yn blant yn "palu celwyddau" am eu hoed

Yn siarad ar raglen y Post Cyntaf dydd Mercher, dywedodd Mr Davies bod amheuaeth am oedran rhai o'r ffoaduriaid sy'n cyrraedd Prydain.

"Mae'n bwysig iawn i sicrhau bod y rheiny sy'n dod yma yn blant yn hytrach nac oedolion", meddai'r Ceidwadwr.

"Mae'r Home Office yn defnyddio profion dannedd i ffeindio mas oed pobl ar hyn o bryd.

"Dwi'n meddwl y dylen ddefnyddio hyn i sicrhau bod popeth yn iawn, achos mae lluniau'n ymddangos o bobl sy'n edrych yn lot mwy nac 18 i fi."

'Afiach'

Cafodd hynny ei wfftio gan Sara Roberts o CEFN, a ddywedodd bod yr awdurdodau yn Calais eisoes wedi sefydlu oedran y ffoaduriaid sy'n cael eu symud i'r DU.

"Dydan ni ddim yn gadael bob Tom Dic a Harri", meddai. "Maen nhw wedi bod yn profi pwy ydyn nhw a bod y cysylltiad yma gyda nhw yn barod."

"Fysan nhw ddim yn cyrraedd yma heb i hynny ddigwydd."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Plentyn yn 'Y Jwngl' yn Calais

Ychwanegodd Ms Roberts: "Mae'r plant yma wedi dioddef am fisoedd, os nad blynyddoedd, cyn cyrraedd y wlad yma," meddai.

"A wedyn i adio rhywbeth ar ben hynny, a rhywbeth [sydd] mor yn erbyn pethau moesol a hawliau dynol er mwyn cyfiawnhau agwedd y Toriaid, mae o'n afiach i ddweud y gwir."

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas Ddeintyddol Brydeinig eu bod yn gwrthwynebu'r defnydd o brofion dannedd pelydr-X i ddarganfod oedran y ffoaduriaid.

"Nid yw'n dechneg gywir o ran asesu oed, ac mae hefyd yn anaddas ac anfoesol i wneud radiograff o rywun pan nad oes budd iddyn nhw o ran iechyd.

"Ni ddylid defnyddio profion pelydr-X sydd wedi eu gwneud am resymau meddygol ar gyfer diben arall heb gydsyniad y claf, heb orfodaeth a gyda gwybodaeth gyflawn o bryd, sut a gan bwy y bydd y radiograff yn cael ei ddefnyddio."

Straeon perthnasol