Teulu Ched Evans yn ystyried camau cyfreithiol yn erbyn ITV

Cyhoeddwyd

Mae teulu'r pêl-droediwr Ched Evans yn dweud y gallen nhw gymryd camau cyfreithiol yn dilyn trafodaeth am ei achos llys ar raglen Loose Women ar ITV.

Yr wythnos diwethaf, cafwyd Mr Evans yn ddieuog o dreisio dynes yn dilyn ail achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Ond mae datganiad ar ei wefan yn dweud bod ei deulu yn "ystyried yr opsiynau cyfreithiol" yn dilyn sylwadau gan y ddarlledwraig Gloria Hunniford ar y rhaglen ddydd Llun.

Dywedodd llefarydd ar ran Loose Women: "Rydyn ni wedi derbyn cŵyn gan dad partner Ched Evans, ac rydyn ni'n ymateb."

Yn wreiddiol, cafwyd Mr Evans yn euog o dreisio dynes mewn gwesty yn Sir Ddinbych yn 2011, ond cafodd yr euogfarn ei diddymu yn dilyn apêl.

Ddydd Gwener, cafwyd Mr Evans yn ddieuog o'r un cyhuddiad yn dilyn ail achos.

Mae gwefan y pêl-droediwr yn dweud bod "rhoi barn yn dderbyniol", ond mae'r datganiad yn mynd ymlaen i feirniadu sylwadau Ms Hunniford.