Phil Carleton yn Bencampwr Codi Pwysau'r Byd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd
disgrifiad o’r llunPhil Carleton yn fuddugol ym mhencamwpriaeth codi pwysau'r byd.

Mae uwch hyfforddwr ffitrwydd yng Nghanolfan Maendy yng Nghaerdydd wedi dod yn Bencampwr Codi Pwysau'r Byd.

Enillodd Phil Carleton Bencampwriaeth Byd Undeb Codi Pwysau'r Byd (WPU) yn y categori 90kg i ddynion yn Coventry yr wythnos ddiwethaf.

Roedd Carleton yn cynrychioli'r DU yn y pencampwriaethau fel pencampwr codi pwysau agored y wlad yn ei ddosbarth pwysau.

Cododd Carleton 630 cilo i gael ei goroni'n Bencampwr y Byd.

Mae'r holl waith caled wedi talu ar ei ganfed - cododd Carleton 245 cilo yn y deadlift, 250 yn y squat a 135 yn y bench press.

Yn ogystal â hyn, gwnaeth ei holl hyfforddiant mewn ystafell bwysau yng Nghanolfan Maendy rhwng ei shifftiau gwaith yn y ganolfan hamdden.

Dywedodd Carleton: "Mae'n deimlad rhyfedd ar hyn o bryd ond dwi wedi mwynhau Pencampwriaethau'r Byd ac yn amlwg rwy'n falch iawn o fy mherfformiad ac o ymdrechion y rhai sydd wedi fy nghefnogi'r holl ffordd."

ffynhonnell y llun, Digital Flow
disgrifiad o’r llunPhil Carleton yn codi pwysau dros y DU ym mhencapwriaeth y byd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Rwy'n siŵr fy mod yn siarad ar ran pawb yn y Cyngor wrth ddweud llongyfarchiadau mawr i Phil, rydym yn falch iawn ohonot a'r hyn rwyt ti wedi'i gyflawni.

"Mae cyflawniad Phil yn well fyth o feddwl mai dim ond yn ddiweddar y penderfynodd gystadlu mewn codi pwysau yn gystadleuol."

Dim ond chwech wythnos yn ôl y dechreuodd Carleton ymarfer ar gyfer codi pwysau cystadleuol cyn dod yn bencampwr y DU Undeb Codi Pwysau'r Byd yn ei gategori ym mis Awst.

Penderfynodd roi cynnig ar godi pwysau gyda grŵp o ffrindiau, ond am resymau amrywiol fe wnaethon nhw i gyd roi'r gorau iddi cyn dechrau cystadleuaeth y DU.

Mae Charleton bellach yn edrych i'r dyfodol.

"Rwy'n mynd i gael seibiant o godi pwysau yn awr i orffwys, ond byddaf yn ystyried cystadlu eto'r haf nesaf," meddai.