Ymgynghorydd yn cyfaddef twyll £1.4m gan gleientiaid

Cyhoeddwyd

Mae ymgynghorydd ariannol wedi cyfaddef cymryd bron i £1.4m gan gleientiaid drwy dwyll.

Roedd David Vaughan Jones, 76 o'r Trallwng, wedi gwadu cyhuddiadau o ddwyn a thwyll yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Ond ddydd Mawrth, fe wnaeth bledio'n euog i 24 o'r 39 o gyhuddiadau, gafodd ei dderbyn gan yr erlyniad.

Yn hytrach na'i ddedfrydu'n syth, fe wnaeth y barnwr Niclas Parry roi cyfle i Jones dalu'r arian yn ôl i'r rhai gafodd eu heffeithio.

Os nad yw'n gwneud, rhybuddiodd y barnwr y bydd Jones yn cael "dedfryd sylweddol o garchar".

'Effaith ofnadwy'

Clywodd y llys bod Jones yn aelod o'r Eglwys Efengylaidd yn y Drenewydd, a bod rhai o'r bobl wnaeth golli arian yn ffrindiau, ac yn aelodau o'r eglwys.

Dywedodd Jim Davis ar ran yr erlyniad bod Jones yn cynghori cleientiaid i fuddsoddi dramor, gan ddweud y byddai'n ennill llog uwch nag yn y DU.

Ond clywodd y llys bod y taliadau i fuddsoddwyr yn hwyr, neu heb eu gwneud o gwbl.

Roedd tystiolaeth hefyd bod Jones wedi talu un buddsoddwr gydag arian gafodd ei fuddsoddi gan unigolyn arall.

Dywedodd Jeremy Lasker ar ran yr amddiffyniad bod Jones yn honni y gallai gael mynediad at yr holl arian, a'i fod yn gallu ad-dalu ei gleientiaid.

Dywedodd y barnwr: "Rydych chi wedi cyfaddef troseddau gafodd effaith ofnadwy ar nifer o unigolion."

Ychwanegodd: "Rydw i'n gwneud hyn yn glir, os nad yw £1,396,574 yn cael ei dalu erbyn 18 Ebrill y flwyddyn nesaf, yna bydd dedfryd sylweddol o garchar."