Chwilio tai am Lorraine Ridout sydd ar goll ers Ionawr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ms Ridout ei gweld am y tro diwethaf ym mis Ionawr

Mae timau arbenigol yr heddlu sy'n ymchwilio i ddiflaniad dynes ym mis Ionawr yn chwilio dau dŷ yng Nghaerdydd.

Nid yw Lorraine Ridout, 57 oed ac o Gaerdydd, wedi ei gweld ers tua 19:00 ar 31 Ionawr, pan adawodd ei chartref yn ardal Gabalfa i fynd i weld ffrind.

Er i swyddogion chwilio amdani mewn sawl lleoliad yn y ddinas, gan gynnwys yn Afon Taf, nid yw wedi ei darganfod.

Ddydd Mawrth, fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau bod timau arbenigol, gan gynnwys timau fforensig, yn chwilio mewn un tŷ yng Ngabalfa ac un arall yn Nhrelái.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd dros dro, Mark O'Shea, bod diflaniad Ms Ridout yn cael ei drin fel un heb ei esbonio, ond bod pryderon "difrifol" amdani.

"Rydyn ni'n edrych am gliwiau i esbonio beth ddigwyddodd iddi," meddai.

Ychwanegodd bod teulu Ms Ridout yn cydweithio'n llawn gyda'r heddlu, ac nad oes unrhyw un wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.