A oes firws yn lladd wiwerod coch Ynys Môn?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe fydd arbenigwyr yn cynnal profion ar Ynys Môn i geisio darganfod a oes firws yn lladd wiwerod coch yn yr ardal.

Mae naw o'r anifeiliaid wedi cael eu darganfod yn farw yn ardal Biwmares dros y dyddiau diwethaf.

Bydd y profion yn cael eu cynnal i weld a oedd ganddynt yr afiechyd 'adenovirus', sydd wedi bod yn effeithio ar wiwerod yng ngogledd Lloegr.

Dywedodd Dr Craig Shuttleworth o Brifysgol Bangor: "Mae'n gwneud i mi fod yn bryderus. Mae'n rhywbeth sydd angen ei ymchwilio."

Mae poblogaeth y wiwer goch ar Ynys Môn wedi cynyddu o tua 40 o wiwerod yn 1998 i fwy na 700, ac mae nythfa gwyllt ar fin cael ei sefydlu yng Ngwynedd i geisio rhoi hwb i'w niferoedd.