Cofio 'Pwmps'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Andrew 'Pwmps' Davies wrth ei waith fel dyn camera

Bydd un o fandiau poblogaidd yr 80au yn ailffurfio am un noson yn unig fel rhan o noson i gofio eu drymiwr.

Yn ogystal â bod yn ŵr camera llwyddiannus a rhedeg Siop y Pentan yng Nghaerfyrddin roedd e'n adnabyddus hefyd fel drymiwr y grŵp Eryr Wen.

Bydd y grŵp poblogaidd yn perfformio mewn cyngerdd arbennig fydd yn cael ei gynnal ar nos Sadwrn, 29 Hydref yn Neuadd Bronwydd ger Caerfyrddin.

Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, canwr ac un o sefydlwyr Eryr Wen, sy'n rhannu ei atgofion am Andrew gyda Cymru Fyw:

Cart o flaen y ceffyl?

Mae pobl yn aml yn gofyn sut ddaeth Pwmps i fod yn ddrymiwr y band, a'r ateb yn syml oedd ei fod e'n gyrru, ac yn byw mewn garej, oedd yn cynnig lle i ni ymarfer.

Gwell esbonio ar y cychwyn fod e'n cael ei alw'n Pwmps nid am ei fod e'n pwmpio ar y drymiau, ond gan fod ei rieni yn cadw garej Llanpumsaint.

Wnaethon ni gwrdd yn Ysgol Ramadeg Y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin. Roedd Pwmps a Iogi [yr actor Ioan Hefin] blwyddyn neu ddwy yn hŷn na fi, ond yn hwyrach 'mlaen yn yr ysgol ddaethon ni at ein gilydd er mwyn ffurfio beth ddaeth wedyn yn Eryr Wen.

Nid Pwmps oedd y drymiwr cyntaf ac yn wir mae'n deg dweud fod aelodaeth gwreiddiol y band yn hyblyg, a dweud y lleiaf, ond roedd y ffeithiau uchod, wedi cyplysu gyda'r ffaith fod ganddo fan, yn ddigon i sicrhau ei le yn y band. Mae'n wir i ddweud taw dim ond wedyn brynodd e'r drymiau.

Disgrifiad o’r llun,
Un o 'line ups' niferus Eryr Wen...

Andrew oedd yn drymio yn ystod cyfnodau recordiau Siop Ddillad Bala a Bywyd Anabela, ac roedd e fel metronôm. Os wnewch chi wrando ar y recordiau mae'r drymio fel cyfrifiadur, ond yn anffodus, ar y cychwyn, cyfrifiadur oedd ond yn medru cadw un beat... felly mae'r caneuon gwreiddiol i gyd yn symud yn eithaf upbeat...one two, one two...

Fel aeth yr amser ymlaen a wnaeth e wella fel drymiwr, roedd yn gallu gwneud one...two...three...four...one...two...three...four... Dim ond wedyn o'n ni'n gallu canu caneuon bach mwy araf!

Gawson ni lot o hwyl yn trafeili i bob rhan o Gymru'n chwarae ac wedyn gyrru nôl o bellteroedd fel Sarn Mellteyrn ger Pwllheli a llefydd tebyg am un o'r gloch y bore.

Unwaith, mae'n debyg, wnaeth Andrew syrthio i gysgu yn y fan. Yn anffodus, fe oedd yn dreifio ar y pryd, ac roedd e bron mynd dros ben clawdd! Drwy lwc, roedd pawb arall yn cysgu hefyd, felly dim ond gair Andrew oedd gyda ni am y digwyddiad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bwysig canolbwyntio...

Ail gynnau'r tân

Fyddai Andrew wedi bod wrth ei fodd ein bod ni wedi ail ffurfio ar gyfer y gig ar y 29ain. Roedd e'n aml yn dweud byddai wedi bod yn neis gwneud ond roedden ni wedi gwneud penderfyniad na fydden ni byth yn ail ffurfio, ond gan fod yr holl arian yn mynd tuag at achos mor dda, wel roedd yn rhaid gwneud y tro hwn.

Mae teulu a chyfeillion Andrew wedi penderfynu creu cronfa goffa iddo fydd yn cynorthwyo eraill sy'n sâl ac yn gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Mae pobl wedi bod yn gofyn i ni berfformio mewn gigs eraill, a dwi ddim yn siŵr pa ran o one night only dyw pobl ddim yn ei ddeall. Ni wedi bod yn ymarfer yn galed, ond doedden ni ddim yn gw'bod y caneuon yn y 80au, felly erbyn hyn mae'n gymaint gwaeth!

Mae'n rhyfedd sut mae pethe'n dod nôl, ond mae yn anffodus, un o'r pethau sy'n dod nôl yw'r holl gamgymeriadau.

Petai Andrew yna gyda ni bydde fe'n siŵr o ddweud "ti'n dal ddim yn gwybod y geiriau Aled!"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol