Elusen yr ysgyfaint yn galw am welliant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae elusen yr ysgyfaint yn dweud fod adroddiad newydd i ddiagnosis a thriniaeth y cyflwr yng Nghymru yn dweud fod angen gwella'r gwasanaethau sydd ar gael.

Dywed Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint yng Nghymru fod adroddiad gan Goleg Brenhinol y Meddygon yn awgrymu fod yna fylchau yn y gwasanaeth sydd yn cael ei i gynnig i'r rhai sydd mewn cyflwr cronig, yn enwedig o safbwynt diagnosis.

Mae beirniadaeth hefyd o'r math o driniaethau sy'n cael eu cynnig i gleifion sy'n dioddef o glefyd rhwystrol cronig y llwybr anadlu, neu COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

Dywedodd Joseph Carter, pennaeth Sefydliad yr Ysgyfaint yng Nghymru: "Mae angen croesawu'r gwelliant sydd wedi bod wrth wella diagnosis a thriniaeth y rhai sydd â COPD.

Ond ychwanegodd: "Mae'r adroddiad yn dangos fod llawer o le i wella er mwyn sicrhau fod pawb yng Nghymru yn gallu cael mynediad i wasanaethau safonol wrth ymdrin â phroblemau'r ysgyfaint.

"Mae yna bryder nad yw llawr o gleifion yn cael diagnosis wedi ei gadarnhau gyda phrawf Pelydr-x, a phryder hefyd nad yw rhai yn cael y driniaeth angenrheidiol i rwystro'r cyflwr rhag gwaethygu.

"...byddai hyn nid yn unig yn gwella safon byw cleifion, ond yn yr hir dymor hefyd yn arbed arian i'r gwasanaeth iechyd."

Mae 1.2 miliwn o bobl wedi cael diagnosis o COPD yn y DU, gan olygu mai hwn yw'r ail glefyd yr ysgyfaint mwyaf cyffredin.

Mae tua 30,000 yn marw o'r clefyd bob blwyddyn.