Buddugoliaeth ddwbl i Balcony yng ngŵyl Gwobr Iris 2016

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iris Prize
Disgrifiad o’r llun,
Toby Fell-Holden yn derbyn Gwobr Ryngwladol Iris

Mae'r ffilm 'Balcony' wedi ennill dwy o'r prif wobrau yng ngŵyl Gwobr Iris.

Enillodd cyfarwyddwr y ffilm, Toby Fell-Holden, Wobr Ryngwladol Iris yn ogystal â Gwobr Brydeinig am y Ffilm Orau - y tro cyntaf i gyfarwyddwr o Brydain ennill y wobr.

Y ffilm 'Downriver', a gyfarwyddwyd gan Grant Scicluna, enillodd y gwobrau am y Perfformiadau Gwrywaidd a Benywaidd Gorau.

Roedd 'Real Boy' hefyd yn fuddugol efo Gwobr y Darlun Gorau.

Mae Balcony hefyd wedi ennill Gwobr Iris 2016 - sef gwobrau ffilmiau LGBT sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd yn flynyddol.

Dyma'r tro cyntaf erioed i gyfarwyddwr Prydeinig ennill y wobr.

Bydd y wobr o £30,000 yn caniatâu Mr Fell-Holden i greu ffilm fer yng Nghymru.

Cymeradwyaeth arbennig

Dywedodd Cadeirydd y rheithgor, Cheryl Dunye: "Mae'r trafodaethau ymysg y rheithgor wedi bod yn cwestiynu beth sy'n gwneud ffilm yn gyflawn o ran estheteg a thechneg tra bod yn gyfunrywiol ar yr un pryd.

"Credir bod y cyfarwyddwr wedi creu ffilm rymus ble nad oes eiliad o fewn yr 17 munud wedi cael ei wastraffu. Mae'r prif berfformiad gan Charlotte Beaumont yn eithriadol wrth iddi fynd â ni ar drawsnewidiad mewnol a'n gadael ni'n fud."

Roedd cymeradwyaeth arbennig hefyd i 'Takk For Turen' a gyfarwyddwyd gan Henrik Martin Duhlsbakken o Norwy.

"Bu'r rheithgor yn edmygu'r hanes rhwng y ddau brif gymeriad, y perfformiad deinameg o'r ferch, a chydnabyddiaeth y ffilm o homoffobia mewn chwaraeon," meddai Céline Devaux, cyfarwyddwr Y Cinio Sul (Le Repas Dominical) o Ffrainc.

Disgrifiad o’r llun,
Balcony enillodd Wobr Iris eleni. Mae'r ffilm yn dilyn bywyd merch sy'n cwympo mewn cariad gyda merch sydd wedi symud o Afghanistan

"Mae'n animeiddiad ffraeth ble mae'r patrwm sain, hiwmor, a'r ffordd unigol o gyfleu'r stori yn cyffwrdd y teimladau mae nifer ohonom ni yn y cymunedau LGBTQ wedi teimlo efo'n teuluoedd genedigol a theuluoedd ein hun."

'Anrhydedd mawr'

Yn sôn am yr wŷl, dywedodd y cyfarwyddwr Berwyn Rowlands, "Mae wedi bod yn amser syfrdanol, ac mae eleni wedi profi i fod yn anhygoel o ran twf ac ymwybyddiaeth o'r ŵyl.

"Yn ogystal â hyn, mae ffilm Brydeinig wedi ennill gwobr am y tro cyntaf yn erbyn cystadleuaeth gref rhyngwladol.

"Rydym wedi aros deng mlynedd i hyn i ddigwydd, a dwi wrth fy modd bod talent Brydeinig wedi cael ei chydnabod eleni pan fo BAFTA wedi cydnabod y Wobr Iris yn swyddogol fel gwobr gymwys."

Wrh dderbyn y ddwy wobr, dywedodd Mr Fell-Holden: "Rydym wrth ein boddau i gael ein cyflwyno gyda'r ddwy wobr.

"Mae'n anrhydedd mawr i gael Iris i gydnabod y ffilm, yn enwedig wrth ystyried materion mewnfudo a beth mae'n ei olygu i fod 'y llall'."