Adfywio'r ffordd o ddelio â TB mewn da byw

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru ddatgelu eu bod yn adfywio'r ffordd o ddelio gyda TB mewn gwartheg.

Yr addewid yw i dargedu gwahanol ardaloedd yng Nghymru gan ddefnyddio'r ffyrdd mwyaf effeithiol a phriodol i daclo'r clefyd.

Mae arweinwyr ffermwyr am weld y cynlluniau yn cynnwys rheoli niferoedd moch daear, sydd wedi cael ei wrthwynebu'n hallt gan grwpiau bywyd gwyllt.

Ar hyn o bryd mae ffermwyr yn wynebu profion cyson a chyfyngiadau ar symud eu gwartheg.

Ers cyflwyno'r drefn newydd yn 2008, mae yna leihad o 37% wedi bod yn nifer yr achosion o TB neu diciáu mewn gwartheg.

Ond mae yna fwy o achosion yn y gorllewin ac mewn ardaloedd ger y ffin â Lloegr.

Dangosodd ystadegau'r llywodraeth bod 8,103 o wartheg wedi'u lladd yng Nghymru o ganlyniad i'r diciâu yn 2015 - cynnydd o dros chwarter ers 2014, pan gafodd 6,378 eu difa.

Mae cynllun pum mlynedd o hyd i frechu moch daear yng ngogledd Sir Benfro wedi'i gohirio ar hyn o bryd ar ôl prinder byd-eang o'r brechlyn BCG.