O'n i'n coleg efo Dafydd Êl

Cyhoeddwyd

Mae o wedi bod yn dawel iawn dros fisoedd yr haf, ond mae'n colofnydd gwadd Jo Blog yn ei ôl i ddweud ei ddweud am un o brif straeon y penwythnos.

'I bob un...'

'Mae maglau wedi eu torri, am traed yn gwbl rydd!'

Do ges i gluniau newydd. Dyna pam y tawelwch dros yr haf.

Ond dwi'n cofio canu'r hen emyn yna yn hwyr y nos yn y Glôb efo Dafydd Êl, bob yn ail ag 'I bob un sy'n ffyddlon'. Roedd y ddau ohonon ni wedi ei dal hi braidd ar y pryd.

Dyma i chi un pleidleisiwr annibynnol ei farn ac un o etholwyr triw Dafydd sy'n falch o'i weld o'n cael ei draed yn rhydd.

Dwi wedi dilyn ei yrfa'n agos. 'Dan ni tua'r un oed yn y Coleg. O'n i'n y Normal. A dwi ddim yn credu fod neb wedi gwir werthfawrogi athrylith y naill na'r llall ohono ni.

Dro ar ôl tro dros y blynyddoedd dwi wedi teimlo, 'dyna ni eto, Dafydd yn cael ei rwystro rhag mynegi ei farn ei hun. Dafydd yn colli cyfle eto i wella'i hun. Oni fyddai Cymru'n cymaint gwell lle petai Dafydd Êl wedi cael y cyfleoedd oedd ar gael i wleidyddion eraill?

A dyna chi fi. Petawn i ddim yn teimlo mor gryf dros weinyddu rheolau iechyd a diogelwch drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyngor Sir Gwynedd, fyddwn i ddim wedi dal ati mor hir, fyddwn i wedi torri nghwys fy hun. A Duw a ŵyr lle byddwn i wedi cyrraedd.

Dydy 70 ddim yn hen

O'r diwedd mae o'n rhydd i ddweud ei farn ac i wneud be fynno fo ac mae yna flynyddoedd da ynddo fo eto. Wedi'r cwbwl, fel mae o'n mynnu, dydy 70 ddim yn hen. Nac ydy, mae 70 yn ifanc. A'r gwir ydy fod pobl yn eu tridegau a'u pedwardegau yn gwbl fabïaidd. Megis dechrau cropian maen nhw. Maen nhw mor naïf. Dydyn nhw'n deall y nesa peth i ddim. Dyna pam fuodd o mor lwcus o gael eistedd yn dawel dan aden Gwynfor am ddegawdau.

Dwi'n gweiddi ar y radio'n aml pan dwi'n clywed rhyw stori wirion o'r Cyngor Sir. "Ffoniwch fi'r diawled ac fe ddyweda'i wrthach chi. Fyddwn i hyd yn oed yn rhoi rhif y ffeil a dweud wrthoch chi ym mha ddrôr o pa gabinet mae hi." ...os nad ydyn nhw wedi cael gwared ar fy system i wrth gwrs.

A pha hawl sydd gan Plaid Cymru i gwyno? Dychmygwch cymaint maen nhw wedi elwa ar ei ddoethineb o dros y blynyddoedd. Lle fydda'r Blaid hebddo fo? Cynog Dafis? Dafydd Iwan? Ochneidiau o ryddhad yn wir? Fyddech chi'n meddwl ei fod o wedi eu defnyddio nhw am hanner can mlynedd i ymladd ei etholiadau o ac wedyn eu dympio nhw.

Ond mae o wedi rhoi cymaint iddyn nhw y fath ddeallusrwydd a gweledigaeth. Wedi bod mor flaengar dros ferched a glöwyr. Pam na all Leanne a hithau'n ferch o gymoedd y glo werthfawrogi cawr fel hwn meddech chi?

Wyddoch chi be? Yn ddistaw bach, dwi'n eithaf ffan o Boris Johnson hefyd. Mae'r ddau mor glyfar. Cymaint clyfrach na phawb o'u cwmpas. (O'n i wastad yn teimlo hynny, pan o'n i'n yfed ar y bwrdd drws nesa' ond un iddo fo yn y Glôb, fo yn y Brifysgol, finna...) Ta waeth, fydd hanes yn dangos pa mor wirion fuon ni yn peidio derbyn arweiniad disglair y bobl glyfar yma.

Ond pam sôn am hanes? Dyma gyfle'r genedl i gymryd eu harwain gan Dafydd. Fydda i, yn un, yn dilyn yn eiddgar. Ar fy mobility scooter...

Achos, mae 'da fi gyfaddefiad i'w wneud. Nes i gael llond bol ar reolau golygyddol y BBC a nes i ddechrau blogio fy hun dros yr haf... ond doedd neb yn cymryd sylw ohona'i. A dwi'n lecio pan mae pobl yn cwyno amdana'i. Felly, dyma fi'n ôl. Wnewch chi faddau i mi gwnewch?!

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!