Llofruddiaeth Penygroes: Dyn yn pledio'n euog

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Emma Baum yn 22 oed

Mae cyn bartner i ddynes o Wynedd wedi cyfaddef ei llofruddio.

Ond fe glywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fore Llun nad yw'r diffynnydd, David Nicholas Davies, yn derbyn achos llawn yr erlyniad yn ei erbyn ynglŷn â llofruddiaeth Emma Baum.

Fe fydd achos arbennig yn cael ei gynnal i benderfynu ar ba sail y dylai gael ei ddedfrydu - sef 'Achos Newton'. Mewn achos o'r fath bydd tystiolaeth yn cael ei drafod gerbron y barnwr, a fydd yn eistedd heb reithgor.

Bydd yr achos yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Caernarfon ar 7 Tachwedd, lle bydd disgwyl i'r gwrandawiad barhau am dri neu bedwar diwrnod.

Mae Davies, 25 oed o Glynnog Fawr ger Caernarfon, yn gwadu defnyddio cyllell, ac nid yw'n derbyn achos yr erlyniad ei fod wedi mynd ag arf i leoliad y drosedd.

Mae cais iddo gydweithio â'r heddlu er mwyn nodi lle cafodd wared ar yr arf a'i ddillad.

Dywedodd y diffynnydd ddim byd yn ystod y gwrandawiad byr ddydd Llun, ar wahân i gadarnhau ei fanylion, a chyfaddef ei fod yn "euog" pan gafodd y cyhuddiad o lofruddio Emma Baum ar 18 Gorffennaf ei ddarllen iddo.

Bu farw Miss Baum, ​​22 oed, yng ngardd gefn ei chartref yn Ffordd Llwyndu, Penygroes, Dyffryn Nantlle. Bu farw o ganlyniad i anafiadau difrifol i'w phen.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ymchwilio i sut ymatebodd Heddlu Gogledd Cymru i'r digwyddiadau arweiniodd at ddarganfod corff Ms Baum.