Yr A48 wedi ailagor ar ôl gwaith i drwsio pibell

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun, Bu'r gwasanaethau brys yn defnyddio drôn i gadw golwg ar sefyllfa'r traffig

Mae'r A48 yn Sir Gaerfyrddin wedi ailagor ar ôl i waith o drwsio pibell gael ei gwblhau'n gynt na'r disgwyl.

Roedd disgwyl i'r ffordd fod ar gau i gyfeiriad y gogledd rhwng Nantycaws a Chaerfyrddin nes 06:00 fore Llun ond cafodd ei ailagor cyn 20:00 nos Sul.

Roedd y ffordd wedi bod ar gau ers nos Wener i drwsio'r bibell wedi iddi dorri, gan ollwng 140,000 litr o gerosin.

Dywedodd y cwmni sy'n berchen ar y bibell, Valero, eu bod wedi gallu adfer 120,000 litr o'r hyn wnaeth ollwng.

Mae'r bibell yn cario tanwydd o burfa Valero ym Mhenfro.

Disgrifiad o’r llun, Roedd traffig yn cael ei ddargyfeirio trwy Nantycaws tra bo'r ffordd ar gau

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn cynnal profion i sicrhau nad yw'r bibell ollwng eto.

"Rydyn ni'n parhau i weithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i gadw'r risg i'r amgylchedd a'r effaith ar fywyd gwyllt cyn ised â phosib," meddai'r llefarydd.