Heddlu'n gofyn am dystiolaeth o droseddu ar y ffyrdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Llun gafodd ei yrru at Heddlu Gogledd Cymru o yrrwr yn darllen wrth y llyw

Gall gyrwyr diofal yng ngogledd Cymru gael eu herlyn gyda thystiolaeth sy'n cael ei dal ar ffilm gan y cyhoedd.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd i yrru lluniau neu ddarnau ffilm o droseddau gyrru at y llu.

Mae Ymgyrch SNAP wedi cael ei lansio mewn ymateb i'r "cynnydd mewn tystiolaeth ffilm a lluniau mae'r heddlu'n eu derbyn".

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Os oes gennych chi dystiolaeth ar gamera yn eich cerbyd, ar eich beic neu o unrhyw ffynhonnell arall yr ydych yn teimlo y gallai eich cefnogi chi fel tyst i drosedd gyrru honedig, rydym eisiau clywed oddi wrthych.

"Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn derbyn clipiau ffilm gan y cyhoedd sy'n dangos pobl yn cyflawni troseddau gyrru o bob math, gan gynnwys gyrru diofal a pheryglus, pobl ar eu ffôn symudol y tu ôl i'r llyw neu ddim yn canolbwyntio wrth yrru oherwydd eu bod yn defnyddio dyfais 'clyfar' ar yr un pryd."

'Meddwl ddwywaith'

Cafodd 252 o yrwyr eu dirwyo am yrru'n ddiofal yng ngogledd Cymru rhwng 2013 a 2015.

Dywedodd yr heddlu bod seiclwyr, beicwyr modur a phobl ar geffylau hefyd yn defnyddio camerâu i ffilmio gyrwyr perygl.

Bydd swyddogion yn edrych ar y dystiolaeth ac yn gwneud penderfyniad a ddylid erlyn y gyrrwr ai peidio.

Ychwanegodd Mr Wareing: "Os bydd y bobl yma yn gwybod fod posibilrwydd cryf y byddant yn cael eu herlyn neu'n colli eu trwydded yna efallai y byddan nhw'n meddwl ddwywaith cyn gwneud yr alwad ffôn 'na, ateb neges testun, diweddaru eu statws neu 'hoffi' cath fach yn dawnsio."