Awyrennau rhwng Caerdydd a Llundain i barhau

Cyhoeddwyd

Bydd awyrennau rhwng Caerdydd a Llundain yn parhau tra bod 'na alw, yn ôl y cwmni sy'n rhedeg y gwasanaeth.

Fe wnaeth Flybe lansio'r gwasanaeth ar 12 Medi, ac roedd yn wreiddiol am bara tan 21 Hydref tra bo Twnnel Hafren ar gau i drydaneiddio'r rheilffordd.

Ond dywedodd y cwmni bod galw da wedi bod am y gwasanaeth, a bod 95% o'r teithwyr gafodd eu holi yn dweud y bydden nhw'n parhau i'w ddefnyddio.

Mae'r awyrennau rhwng Maes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Dinas Llundain yn rhedeg tair gwaith y dydd.

Dywedodd prif weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Roger Lewis ei fod yn gobeithio bod y galw'n parhau, ac y bydd y llwybr yn cael ei wneud yn un hirdymor.

Yn ôl Vincent Hodder o Flybe: "Mae'r llwybr yma wedi bod yn wych, ac mae'r ymateb wedi bod yn galonogol iawn."

Mae'r daith yn cymryd tuag awr fel arfer, ond mae'n gallu cymryd cyn lleied â 35 munud.

Cafodd y cyhoeddiad ei groesawu gan Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns.

"Mae parhâd yr awyrennau rhwng Caerdydd a Llundain yn newyddion gwych i Gymru a dw i wrth fy modd bod hynny oherwydd galw mawr am y gwasanaeth," meddai Aelod Seneddol Ceidwadol Bro Morgannwg.

"Mae'r teithiau yn hyrwyddo'r ffaith bod Cymru'n agored i fusnes ac fe fydd yn helpu i annog buddsoddiad i mewn, hybu masnachu a gwneud Cymru'n le deiniadol i farchnadoedd newydd."