Staff ar gytundebau dim oriau ym mhencadlys llywodraeth

Cyhoeddwyd

Mae gweithwyr sifftiau nos wedi cael eu cyflogi ar gytundebau dim oriau ym mhencadlys Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.

Cafodd y penderfyniad gan gwmni diogelwch a glanhau Vinci Facilities ei feirniadu gan undeb GMB, a daw er bod gweinidogion wedi addo lleihau'r defnydd ohonynt.

Mae BBC Cymru yn deall bod trafodaethau wedi cael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni wedi i'r wybodaeth ddod i'r amlwg.

Dywedodd Vinci mai trefniant dros dro oedd y cytundebau dim oriau, a'u bod yn dod i ben fis yma.

Fe wnaeth Vinci gymryd rheolaeth o waith diogelwch a glanhau yn adeilad Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays yn yr haf.

Cwyn swyddogol

Dywedodd undeb GMB, sy'n cynrychioli'r rhan fwyaf o'r staff, bod nifer o newidiadau arfaethedig wedi cael eu cyflwyno fis yn ôl, yn cynnwys cyfyngu ar weithio dros eu horiau a chyflwyno mwy o sifftiau nos.

Mae ymgynghoriad gyda thua 30 o lanhawyr a 12 o staff diogelwch yn parhau.

Yn y cyfamser, mae'r undeb yn honni bod tua hanner dwsin o weithwyr newydd wedi cael eu cyflogi ar gytundebau dim oriau ar sifftiau nos.

Mae'r undeb wedi gwneud cwyn swyddogol ac wedi dechrau trafodaethau gyda gwasanaeth cymodi ACAS.

disgrifiad o’r llun, Mae'r staff wedi'u cyflogi ym mhencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays

Yn eu rhaglen lywodraethu gafodd ei gyflwyno fis diwethaf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru alw am gyfyngu ar y defnydd o gytundebau dim oriau.

Mae Nicola Savage, trefnydd rhanbarthol gyda GMB, yn gwrthwynebu'r cytundebau dim oriau a'r newidiadau arfaethedig i dermau'r staff gwreiddiol.

"Mae llawer o staff Llywodraeth Cymru yn anhapus am hyn," meddai.

"Dydw i ddim yn credu bod gweinidogion yn ymwybodol o'r sefyllfa bresennol.

"Mae grŵp o staff sydd wedi bod yno am gryn dipyn o amser ac mae'r newidiadau yma am gael effaith mawr ar eu hamgylchiadau gweithio, eu gallu i ennill cyflog a'u bywyd adref.

"Mae'n peri gofid a dylai Llywodraeth Cymru gamu i mewn a gwneud rhywbeth amdano nawr."

'Cyfyngu ar eu defnydd'

Mae contractau dim oriau yn galluogi cyflogwyr i gyflogi staff heb unrhyw sicrwydd o waith.

Maen nhw'n golygu bod gweithwyr yn cael gwaith dim ond pan fo angen, ac mae eu tâl yn dibynnu ar yr oriau y maen nhw'n eu gweithio.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyfyngu ar y defnydd o gytundebau dim oriau ar draws Cymru.

"Byddwn yn gweithio gyda Vinci Facilities a'r GMB i sicrhau nad yw staff sy'n cael eu cyflogi gan y cwmni yn gorfod dibynnu ar gontractau dim oriau, a bod ganddyn nhw dermau ac amgylchiadau addas."