Rhybuddion llifogydd mewn grym oherwydd llanw uchel

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae rhybuddion ar gyfer llifogydd mewn grym ar gyfer mannau arfordirol, gyda disgwyl llanw uchel dros nos.

Bydd y llanw ar ei uchaf rhwng nos Sul a bore Llun, gyda bygythiad i gartrefi a thai ger aber Afon Gwy yn Nhyndyrn, Sir Fynwy.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi rybuddio pobl ger Llanmorlais, Y Gŵyr i baratoi am lifogydd.

Mae 10 rhybudd mewn grym dros nos - tri yn y de-ddwyrain, pedwar yn y de-orllewin, un yng Ngheredigion a dau yn y gogledd.