Adran Gymraeg newydd ar wefan Senedd y DU

Published
image copyrightGetty Images

Bydd Senedd y DU yn lansio adran newydd ar ei gwefan ddydd Llun, sy'n dod â holl wasanaethau Cymraeg Senedd y DU ynghyd.

Enw'r adran yw Y Gornel Gymraeg, a dyma fydd y tro cyntaf i wasanaethau iaith Gymraeg gael eu casglu i un adran ar y wefan.

Ymhlith y gwasanaethau Cymraeg mae'r wefan yn ei gynnig mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi, Cyhoeddiadau, Gweithdai Cymunedol, Pwyllgor Dethol Materion Cymreig ac Wythnos Senedd y DU.

Bydd y fenter yn cael ei chynnal gan y Tîm Allgymorth ac Ymgysylltu fel rhan o'i raglen barhaus ymgysylltu â'r cyhoedd.

Dywedodd Pennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU, David Clark: "Mae cynnig ein holl wasanaethau Cymraeg mewn un man yn gyfle anhygoel i Senedd y DU gysylltu â'r gymuned Gymraeg gynyddol ac estyn allan ati.

"Buddsoddi mewn gwasanaethau, fel ein gwasanaeth ymholiadau Cymraeg, yw un o'n blaenoriaethau ac mae'n profi ein hymrwymiad i allgymorth ledled y DU."