Ffigyrau Childline yn 'bryderus iawn', medd NSPCC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Fe wnaeth fwy na 600 o blant gysylltu â Childline y llynedd yn ystyried hunanladdiad, yn ôl NSPCC Cymru.

Dywedodd yr elusen, sy'n helpu i redeg y llinell gymorth, bod y ffigyrau yn "bryderus iawn".

Roedd 17% o'r 7,600 o alwadau gan blant am hunananafu neu hunanladdiad yn 2015/16 - y gyfradd uchaf yn y DU.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn buddsoddi £8m pob blwyddyn yng ngwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl llefarydd o NSPCC Cymru, mae hi'n bwysig deall pam fod plant yn "cyrraedd lefel emosiynol mor enbyd" gan annog pobl ifanc i gysylltu.

"Mae hi'n bryderus iawn bod cymaint o bobl ifanc yng Nghymru wedi cysylltu â Childline yn ystyried hunanladdiad neu hunananafu," meddai'r llefarydd.

Mae'r ffigyrau ar gyfer Cymru yn dangos, o 7,602 o sesiynau:

  • Roedd 17% yn ystyried hunananafu neu hunanladdiad;
  • Anhapusrwydd neu ddiffyg hyder oedd pwnc 16% o'r cyfanswm;
  • Roedd 13% o'r sesiynau am berthnasau teulu;
  • Bwlio oedd pwnc 7% o'r galwadau;
  • Roedd 3% o'r sesiynau am gam-drin rhyw.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei fod wedi ymrwymo i leihau cyfraddau hunanladdiad a hunananafu.

"Rydyn ni'n buddsoddi bron i £8m yn flynyddol yng ngwasanaethau iechyd meddwl arbenigol i blant a phobl ifanc i helpu sicrhau triniaeth amserol," meddai'r llefarydd.