Pâr o dyrbinau 100m o uchder yn cyrraedd fferm wynt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iago Imaging

Mae pâr o dyrbinau 100 medr o uchder wedi cael eu danfon i fferm wynt cymunedol yn dilyn 18 mlynedd o gynllunio.

Fe wnaeth fferm wynt Awel Aman Tawe ddechrau adeiladu ar safle Mynydd y Gwrhyd ger Abertawe ym mis Mawrth.

Mae'r cynllun wedi cael ei ariannu gan £1.34m o fuddsoddiad cymunedol a benthyciad o £3.55m gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd rheolwr y cynllun, Dan McCallum: "Roedd hi'n wych gweld y tyrau yn mynd trwodd yn sydyn iawn a heb unrhyw broblem.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar y prosiect am 18 mlynedd fel gwirfoddolwyr lleol, ac roedd rhaid i ni binsio ein hunan i goelio ei fod yn digwydd."

Mae'r grŵp yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i geisio annog pobl i fuddsoddi, gyda'r nod o sicrhau gwerth £1m arall o nawdd.

Y gred yw y gall pŵer gwynt gyfrannu £2.3bn i economi Cymru.

Ffynhonnell y llun, Awel Aman Tawe
Disgrifiad o’r llun, Y tyrbinau'n gwneud eu ffordd trwy Bontardawe