Cynghorau Cymru'n adennill arian gan fanciau Gwlad yr Iâ

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Y banciau oedd yn gyfrifol am y cwymp: Kaupthing, Glitnir a Landsbankinn

Mae cynghorau Cymru wedi adennill y mwyafrif o'r arian y gwnaethon nhw fuddsoddi ym manciau Gwlad yr Iâ cyn y cwymp yn 2008.

Dywedodd Cyngor Powys ei fod wedi adennill yr holl £4m oedd wedi ei gadw yn y wlad.

Roedd yn un o wyth cyngor, tair prifysgol a thri awdurdod heddlu yng Nghymru oedd wedi cadw bron i £75m mewn banciau yno.

Mae gweddill y cynghorau wedi adennill cyfartaledd o 97% o'u harian, ac mae disgwyl y bydd mwy ar y ffordd.

Fe wnaeth BBC Cymru gais i'r holl awdurdodau am statws adennill eu harian.

  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot: 96.5% o'r £20m gafodd ei fuddsoddi
  • Cyngor Caerffili: 96.8% o £15m
  • Cyngor Ceredigion: 98.8% o £5.5m
  • Cyngor Gwynedd: 98% o £4m
  • Cyngor Sir Y Fflint: 92% o £3.7m
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf: 98.3% o £3m
  • Cyngor Sir Fynwy: 98% o £1.2m

Mae'r lluoedd heddlu hefyd wedi cael llwyddiant yn adennill eu harian.

  • Heddlu De Cymru: 97.1% o'r £7m gafodd ei fuddsoddi
  • Heddlu Dyfed-Powys: 91% o £2m
  • Heddlu Gwent: 93.6% o £1m

Roedd gan dair prifysgol yng Nghymru - Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth - gyfanswm o dros £8m wedi'i fuddsoddi yng Ngwlad yr Iâ hefyd, ond nid yw'n glir faint sydd wedi'i adennill am nad yw'r holl sefydliadau wedi ymateb i gais y BBC.