Chwech yn cystadlu i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Steffan Hughes, Rhydian Jenkins, Lleucu Parri, Bethan Elin, Meilir Jones a Jâms Coleman

Bydd chwech o dalentau perfformio mwyaf dawnus Cymru yn cystadlu i ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel nos Sul.

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog eleni, gyda Trystan Ellis Morris yn cyflwyno.

Cafodd y chwech eu dewis gan banel o feirniaid, oedd yn gorfod dethol y chwe unigolyn mwyaf addawol o gystadlaethau unigol categorïau dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd eleni.

Ann Atkinson, Owain Llwyd, Gwennan Gibbard, Meinir Siencyn ac Ann Fychan oedd ar y panel dewis ym mis Mehefin, a nhw hefyd fydd yn cael y dasg o ddewis yr enillydd nos Sul.

Y chwech fydd yn cystadlu yw:

  • Steffan Hughes o Ddinbych;
  • Rhydian Jenkins o Faesteg;
  • Bethan Elin o Fryngwran, Ynys Môn;
  • Jâms Coleman o Landegfan, Ynys Môn;
  • Meilir Jones o Langefni, Ynys Môn;
  • Lleucu Parri o Gaerdydd.

Mae gwobr ariannol o £4,000 ar gael i'r enillydd, ynghyd â'r clod o ennill yr ysgoloriaeth.

Nod y wobr, gafodd ei sefydlu yn 1999, yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru.

Ar ôl cael eu dewis ym mis Mehefin mae'r chwe chystadleuydd wedi derbyn dosbarthiadau meistr gan berfformwyr amlwg, fel y gantores Siân James a'r pianydd Iwan Llewelyn Jones.

Ymysg cyn-enillwyr yr ysgoloriaeth mae'r actores Mirain Haf, y soprano Fflur Wyn, yr actor Aled Pedrick a'r feiolinydd Rakhi Sing.

'Dyfodol disglair'

Mewn neges o gefnogaeth i'r cystadleuwyr cyn yr ysgoloriaeth, dywedodd Bryn Terfel: "Rydw i yn falch iawn o weld yr ysgoloriaeth yma yn mynd o nerth i nerth, a gweld safon uchel o dalent perfformio unwaith eto eleni.

"Mae cefnogi pobl ifanc talentog ar ddechrau eu gyrfa fel hyn yn hollbwysig, gan roi profiadau a chyfleoedd datblygu iddyn nhw sydd yn eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial.

"Os bydd enillydd eleni yn dilyn ôl troed nifer o gyn-enillwyr yr ysgoloriaeth, mae dyfodol disglair iawn o'u blaenau."