Mwy na 300 o ddirwyon am yrru'n ddiofal yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Fe gafodd 301 o bobl ddirwyon am yrru'n ddiofal yng Nghymru yn 2015 - y ffigwr uchaf erioed.

Ymysg y troseddau - sy'n dod gyda dirwy o £100 - oedd bwyta, cysgu a darllen wrth y llyw.

Ers i'r heddlu gael pwerau estynedig yn Awst 2013, mae cyfanswm o 492 o yrwyr wedi cael eu dal.

Ond mae'r ffigyrau gafodd eu cyhoeddi yn dilyn Cais Rhyddid Gwybodaeth hefyd yn dangos mai 30% o'r troseddwyr yn unig sydd wedi talu'u dirwy.

Yn ôl elusen gofal ar y ffyrdd, Brake, mae'r ddeddfwriaeth yn "aneffeithiol".

Ci ar ei lin

O heddluoedd Cymru, Heddlu'r Gogledd roddodd y nifer mwyaf o ddirwyon yn 2015, sef 155.

Cafodd 141 dirwy eu gosod gan Heddlu Gwent - ond dim ond pump gan Heddlu'r De, gan mai ym Mehefin 2015 y cychwynnon nhw ddefnyddio'r ddeddfwriaeth.

Wnaeth Heddlu Dyfed-Powys ddim ymateb i'r cais am wybodaeth.

Fe gafodd un gyrrwr yn y gogledd ei ddal yn gyrru gyda chi ar ei lin, tra bod un beiciwr modur wedi gyrru heb afael yn handlenni'r beic.

Ymysg yr enghreifftiau eraill o yrru'n ddiofal oedd gyrwyr yn darllen, yn defnyddio dyfeisiau cyfrifiadurol, ac yn gyrru ar ochr anghywir y ffordd.

'Aneffeithiol'

O'r 492 dderbyniodd ddirwy rhwng 2013 a 2015, ychydig dros 30% sydd wedi talu.

Dywedodd Alice Bailey o elusen Brake: "Mae'r ffaith bod cyn lleied o ddirwyon wedi eu talu yn dangos bod y system yn aneffeithiol," meddai.

Mae Brake yn galw am adolygiad o'r system gyfreithiol bresennol i sicrhau bod gan yr heddlu'r adnoddau i ddal troseddwyr.

Ychwanegodd Ms Bailey: "Mae angen i ni stopio edrych ar droseddau ar ffyrdd fel troseddau ail ddosbarth."

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan Adran Trafnidiaeth Llywodraeth y DU.

Straeon perthnasol