Ched Evans: Rheithgor yn ystyried dyfarniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tom Martin/Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans yn cyrraedd Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener

Mae'r rheithgor yn achos y pêl-droediwr Ched Evans, sydd wedi ei gyhuddo o dreisio ddynes mewn gwesty yn Sir Ddinbych bum mlynedd yn ôl, yn ystyried eu dyfarniad.

Fe wnaeth y farnwres orffen crynhoi'r dystiolaeth fore Gwener.

Hwn ydi'r ail achos, a hynny ar ôl i Mr Evans apelio'n erbyn y dyfarniad gwreddiol.

Mae'n gwadu treisio'r ddynes yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Tystiolaeth

Roedd ffrind i Mr Evans, pêl-droediwr arall o'r enw Clayton McDonald, wedi rhannu tacsi yn ôl i'r gwesty efo'r ddynes.

Yn ystod yr achos mae Ched Evans wedi dweud wrth y llys y cafodd o allwedd i'r ystafell gan y swyddog oedd ar ddyletswydd y noson honno, ac fe welodd Clayton McDonald a'r ferch yn cael rhyw ar y gwely.

Dywedodd hefyd fod Mr McDonald wedi gofyn i'r ddynes: "All fy ffrind gymryd rhan hefyd?"

Yn ôl Mr Evans roedd y ddynes wedi edrych arno a dweud: "Caiff."

Mae Ched Evans yn dweud y dechreuodd gael rhyw efo'r ddynes, ac wrth iddo wneud hynny, fe ofynnodd Clayton McDonald iddi ei blesio'n rhywiol.

Wrth grynhoi, fe ddywedodd y farnwres Mrs Ustus Nicola Davies fod y swyddog oedd ar ddyletswydd y noson honno wedi clywed llais dyn yn gofyn i ferch ei blesio'n rhywiol. Roedd y swyddog hefyd wedi dweud ei fod wedi clywed synau rhywiol, griddfan a thuchan, yn dod o'r ystafell.

Mae'r amddiffyniad yn dweud mai Ched Evans a'r ferch oedd yn cael rhyw ar y pryd.

Mae'r erlyniad yn honni nad oedd gan y ddynes y "capisiti" i gydsynio, a bod Mr Evans wedi ymddwyn mewn ffordd "dideimlad" a "hunanol".

Lluniau camerâu cylch cyfyng

Fe gyfeiriodd y farnwres hefyd at ddadl yr erlyniad fod lluniau camerâu cylch cyfyng wedi dangos Ched Evans yn cuddio'i wyneb wrth adael y gwesty drwy'r allanfa dân. Mae o'n gwadu iddo wneud hynny.

Mae Mr Evans wedi dweud wrth y llys nad oedd o'n adnabod y ddynes, ac yn cydnabod, wrth edrych yn ôl, nad oedd ei ymddygiad gyda'r gorau. Ond mae'n dweud y cytunodd y ddynes i gael rhyw hefo fo, ac nad oedd o wedi ei threisio.

Atgoffodd y farnwraig y rheithgor o dystiolaeth dau ddyn arall oedd yn dweud eu bod wedi cysgu gyda'r ddynes tua'r un pryd.

Dywedodd Mrs Ustus Nicola Davies y gallai'r rheithgor ystyried tebygrwydd tystiolaeth y dynion i dystiolaeth Ched Evans - o ran y ddynes yn cymell y dynion, y ffyrdd y cafwyd rhyw a'r geiriau yr oedd hi wedi eu defnyddio.

Ychwanegodd y farnwraig nad oedd 'na dystiolaeth fod gwobr ariannol wedi ysgogi'r dynion yma i roi tystiolaeth.

Mae'r rheithgor nawr yn ystyried eu dyfarniad.